Dyskusja:Piechaczek Jan

Z e-ncyklopedia

Jan Piechaczek (1877-1885) ur. w Chrzowicach (pow. Opolski) 22 grudnia 1839. Święcenia prezbiteratu przyjął 27 czerwca 1867 i został posłany do parafii w Chrząszczycach pod Opolem, a od 1872 posługiwał jako wikary w Kochłowicach, a po śmierci proboszcza administrował parafię. Nie mógł jednak objąć probostwa z powodu kulturkampfu. 19 maja 1878 orkan o dużej sile zerwał dach hełmowy z wieży wraz z krzyżem, dlatego zamocowany nowy hełm pokryty blachą cynkową i pozłocono krzyż. W latach 1881-1883 wybrukowano podłogę marmurem, odnowiono ławki, pomalowano balaski, naprawiono ołtarze i pomalowano prezbiterium wizerunkami świętych, a także zamontowane zostały dwa nowe witraże. Następnie w 1885 został administratorem, a od 1 września 1886 proboszczem parafii dziećkowickiej. Zasłynął tam jako budowniczy nowego kościoła, którego budowę zakończono w grudniu 1888. W marcu 1899 z powodu złego stanu zdrowia trafił do szpitala bonifratrów w Bogucicach, gdzie zmarł 16 kwietnia. Został pochowany na cmentarzu w Dziećkowicach. ➢