Dyrda Stanisław

Z e-ncyklopedia

Dyrda Stanisław (1925-1992), proboszcz w Bielsku-Białej oraz Międzyrzeczu

Dyrda Stanislaw.jpg

Urodził się 15 kwietnia 1925 w Zabrzegu w rodzinie kolejarza Emila i Heleny z d. Pustelnik. Po ukończeniu siedmiu klas w szkole powszechnej w Zabrzegu rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. W 1939 roku uzyskał promocję do następnej klasy, ale wybuch wojny uniemożliwił mu kontynuowanie nauki. Do 1941 roku pracował w lesie na terenie rodzinnej miejscowości. W czerwcu 1941 roku został wywieziony na przymusowe roboty. Pracował u gospodarza w dzisiejszej Ścinawie (wtedy Steinau). W sierpniu 1944 roku przeniesiony został do robót przy okopach, w pobliżu dawnej granicy polsko-niemieckiej, 12 km na zachód od Rawicza. Był tam do stycznia 1945 roku. Po przemarszu wojsk radzieckich wyruszył do domu, dokąd przybył 11 lutego 1945.

Po zdaniu egzaminu rozpoczął naukę w klasie drugiej w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym im. Bolesława Chrobrego dla Dorosłych w Pszczynie, gdzie w czerwcu 1947 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu bp J. Bieniek 22 czerwca 1952 w ówczesnej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Po święceniach, przez cały lipiec był substytutem w rodzinnej parafii, a potem po dwa tygodnie na zastępstwie w charakterze wikariusza w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie i św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Od 7 września 1952 do czerwca 1953 roku był w Instytucie dla Księży w Katowicach-Załężu. W tym czasie w niedziele i święta pomagał w parafii Imielin, a w dni powszednie częściowo w Załężu, a częściowo w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W dniach 11 lipca - 1 sierpnia 1953 był na zastępstwie w charakterze substytuta w parafii Bobrowniki Śląskie. Potem był wikariuszem kolejno w parafiach: Czerwionka (1 września 1953 - 24 kwietnia 1954), Boguszowice (25 kwietnia 1954 - 10 stycznia 1956), Michałkowice (11 stycznia 1956 - 29 sierpnia 1957), św. Marii Magdaleny w Tychach (30 sierpnia 1957 - 30 sierpnia 1961), i Zawodzie (31 sierpnia 1961 - 13 lutego 1963).

14 lutego 1963 mianowany został administratorem parafii Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Dał się tam poznać jako gorliwy duszpasterz i zatroskany o sprawy materialne parafii gospodarz. Wyrazem tego jest list parafian, po mianowaniu ks. Stanisława Dyrdy 5 grudnia 1970 wikariuszem ekonomem parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej. Początkowo Wydział do Spraw Wyznań w Katowicach nie wyraził zgody na mianowanie ks. Dyrdy proboszczem „tak eksponowanej” parafii, podając jako uzasadnienie, że „Ks. Stanisław Dyrda będąc proboszczem parafii Zebrzydowice nie przestrzegał obowiązujących przepisów państwowych w zakresie punktów katechetycznych i ksiąg inwentarzowych”. Ostatecznie dopiero 9 października 1971 po ponownym przedstawieniu sprawy Wydziałowi do Spraw Wyznań, ks. Stanisław Dyrda mianowany został proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej. Będąc proboszczem tej parafii gruntownie wyremontował kościół, postarał się o dom mieszkalny dla księży, otrzymał zezwolenie na wybudowanie probostwa i rozpoczął budowę domu katechetycznego. W latach 1981-1983 był dziekanem dekanatu Bielsko-Centrum.

W październiku 1983 roku zwrócił się do ordynariusza z prośbą o przeniesienie na małą parafię. Prośbę swą uzasadnił stanem zdrowia. Uwzględniając tę petycję biskup ustanowił ks. Stanisława Dyrdę 20 września 1984 proboszczem parafii Międzyrzecze Pszczyńskie. Tam w krótkim czasie odnowił kościół, probostwo i całe obejście kościelne oraz ożywił religijność parafian.

Stan jego zdrowia szybko się pogarszał. 26 sierpnia 1988 zwrócił się do biskupa z prośbą o zwolnienie z obowiązków proboszcza w związku ze znacznym pogorszeniem się stanu swojego zdrowia. Biskup spełnił tę prośbę, przyznając ks. Stanisławowi rentę. Ks. Stanisław Dyrda zamieszkał w Bielsku-Białej, na terenie parafii Trójcy Przenajświętszej. Zmarł 19 marca 1992 w szpitalu w Bielsku-Białej. Został pochowany 23 marca 1992 w rodzinnym Zabrzegu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Dyrdy; Schematyzm 1953-1993; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 1992, nr 6, s. 271-272; Myszor, Historia diecezji, s. 486.