Dylla Paweł

Z e-ncyklopedia

Dylla Paweł CM (1889-1976), duszpasterz polonijny w Stanach Zjednoczonych

Urodził się 16 lipca 1889 w Siemianowicach Śląskich w rodzinie Konstantego i Jadwigi z d. Michalska. Był młodszym bratem ks. Hugona Dylli . Najpierw uczył się w Siemianowicach, a od 1903 roku w Małym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie na Nowej Wsi. Do Zgromadzenia wstąpił 7 września 1906. Filozofię i teologię studiował w seminarium Zgromadzenia na Kleparzu i na Stradomiu w Krakowie. 22 czerwca 1913 przyjął święcenia kapłańskie. Następnie studiował historię Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując w 1919 roku doktorat z teologii.

W 1920 roku przebywał w domu macierzystym Zgromadzenia w Paryżu. W latach 1921-1933 wykładał historię Kościoła w Instytucie Teologicznym w Krakowie na Stradomiu. W tym okresie był także asystentem domu i dyrektorem alumnów (1928). Opracował wówczas, a potem ogłosił drukiem ważny artykuł o działalności oświatowej księży misjonarzy w Polsce. W 1928 roku towarzyszył wizytatorowi Józefowi Krysce podczas jego wizytacji domów polskich misjonarzy w Brazylii. W 1933 roku został posłany do pracy wśród imigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat mieszkał w Whitestone koło Nowego Yorku (1933-1965) i posługiwał jako misjonarz w różnych ośrodkach duszpasterstwa polonijnego. W latach 1941-1944 był superiorem domu w Whitestone i kierował stamtąd pracą grupy misyjnej. Ostatnie lata życia (od 1965 roku) spędził w New Haven (Connecticut). Tam zmarł 16 czerwca 1976.

Bibliografia

J. Dukała, Dylla Paweł (hasło), [w:] Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce II-1 Biografie, red. J. Dukała, Kraków 2001, s. 159-160 (wraz z bibliografią przedmiotową i podmiotową); S. Janaczek, Dylla Paweł (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 94.