Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach

Z e-ncyklopedia

Duszpasterstwo Akademickie swoje źródło bierze z działalności Sodalicji Mariańskiej młodzieży, która jeszcze przed wybuchem II wojny światowej studiowała na Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Po zakończeniu działań wojennych Sodalicja wznowiła swoją działalność, a do jej rozwoju w znacznym stopniu miał się przysłużyć ks. dr Józef Gawor. 10 listopada 1947 biskup katowicki Stanisław Adamski mianował ks. Józefa Bańkę pierwszym duszpasterzem akademickim w diecezji katowickiej. Wcześniej, 3 lipca 1947 bp Ordynariusz powołał do życia Sodalicję Mariańską Akademicką przy parafii Opatrzności Bożej w Katowicach Zawodziu. Ks. Bańka kontynuował formy duszpasterstwa wypracowane przed wojną przez Sodalicję Mariańską (spotkania w grupach, konferencje, msze, nabożeństwa, rekolekcje).

W 1957 roku duszpasterzem akademickim mianowano ks. Franciszka Jerominka. W tym czasie rozwinęła działalność Caritas Academica, niosąca pomoc najbiedniejszym studentom. W 1958 roku kolejnym duszpasterzem studentów został ks. Czesław Domin, który do programu spotkań z młodzieżą włączył czuwania przy żłóbku franciszkańskim w Panewnikach. W 1961 roku pierwszym etatowym duszpasterzem akademickim został ks. Stanisław Sierla, który zapoczątkował akcję pośrednictwa mieszkaniowego dla studentów. Wprowadzał także nowe sposoby ewangelizacji (wakacyjne wyjazdy, wykorzystanie big-beatu do piosenek religijnych).

Gdy w 1968 roku powstał Uniwersytet Śląski w Katowicach bp Herbert Bednorz w dniu 5 października 1968 roku erygował kościół akademicki w krypcie katedry Chrystusa Króla. 18 stycznia 1976 kościołowi nadano dodatkowe wezwanie - wtedy jeszcze błogosławionego, a dziś już św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Od 1970 roku spotkania duszpasterstwa odbywały się w suterenach probostwa katedry, gdzie zorganizowano bibliotekę i czytelnię.

W 1976 roku zorganizowano w Katowicach pierwsze Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, a w 1981 roku odbyła się pierwsza po wojnie inauguracja roku akademickiego w katedrze Chrystusa Króla.

Ze środowiska akademickiego wywodziła się grupa założycielska katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, tu w czasach stanu wojennego narodził się Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym, a także koncentrowało się niezależne życie publiczne, organizowano liczne koncerty, spektakle teatralne i poetyckie, wystawy, wykłady społeczno religijne i sesje naukowe. To tutaj grupa absolwentów dała początek Rekolekcjom Małżeńskim, a potem opracowała cykl przygotowania do małżeństwa metodą dialogu. Tutaj powstała grupa tematyczna "Troska o Życie" i "Hospicjum".

Diecezjalni Duszpasterze Akademiccy

W 1967 roku bp Herbert Bednorz zdecydował o przyjęciu na etat drugiego diecezjalnego duszpasterza akademickiego.

Diecezjalni Duszpasterze Akademiccy - pomocniczy

Bibliografia

Żródło: ww.da.katowice.pl/?s=duszpasterze.htm; S. Puchała, Duszpasterstwo Akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, Katowice 2007; Tenże, 40-lecie Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach, WD 1987, nr 7, s. 322-333; D. Zimoń, Regulamin Duszpasterstwa Akademickiego Archidiecezji Katowickiej, WA 2006, nr 3, s. 136-138; S. Puchała, O duszpasterstwie akademickim, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1996", Katowice 1995, s. 75-85.

Powrót do spisu treści