Durczok Eugeniusz

Z e-ncyklopedia

Durczok Eugeniusz (1951-2019), proboszcz w Stanowicach

Urodził się 19 listopada 1951 w Moszczenicy. Tam też ukończył szkołę podstawową, a następnie podjął dalszą naukę w Technikum Łączności w Gliwicach. Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1980 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza.

W latach 1980–1996 był wikariuszem w parafiach: w Skoczowie, Hołdunowie, Jastrzębiu, Żorach i w Boguszowicach. Od 23 sierpnia 1996 był proboszczem parafii św. Jacka w Stanowicach. Dzięki jego zaangażowaniu zmienił się cały teren przykościelny: powiększono cmentarz, ułożono chodniki, uporządkowano teren wokół probostwa. W 1999 roku rozpoczęto rozbudowę kościoła. W 2018 roku ks. E. Durczok przeszedł na emeryturę.

Zmarł 24 listopada 2019. Ceremonie pogrzebowe odbyły się 29 listopada 2019 w parafii św. Jacka w Stanowicach i tam też spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Opracowanie własne; [1] (dostęp: 25.11.2019)