Duchowni - wykształcenie i formacja duchowa

Z e-ncyklopedia
 • [Bez autora], Trzydziestolecie Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, Colloquium Salutis 10 (1978), s. 307-309.
 • Błaszczyk Tomasz, Fakultet teologii katolickiej uniwersytetu wrocławskiego w latach 1811-1914. Aspekt historyczno prawny, Legnica 2001.
 • Błaszczyk Tomasz, Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego a sprawa Antoniego Theinera jako przywódcy śląskich neologów, STHSO 21 (2001), s. 269 – 279. [bp. Emanuel von Schymonsky 271]
 • Czakański Tadeusz, Działalność naukowa Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1980-1995, SSHT 27/28 (1994-95), s. 239-271.
 • Dec Ignacy, Studia teologiczne we Wrocławiu po II Wojnie Światowej, Sobótka 2002, nr 3, s.393 - 405. [archidiecezja wrocławska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu]
 • Dola Kazimierz, Kształcenie wrocławskiego duchowieństwa diecezjalnego do XVIII wieku, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 61-73.
 • Friedrich Mirosław, Dzieje Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie w latach 1921-1980, Katowice 1991, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Gerlic Henryk, Młodzież gliwicka wśród uczniów i studentów akademii jezuickiej w Ołomuńcu w latach 1576-1829, RMG t. XVII, Gliwice 2002, ss. 25-66 [szkolnictwo, jezuici, Ołomuniec]
 • Hettwer Norbert, Das Fürstbischöfliche Knabenkonvikt zu Breslau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ASKG 33 (1975), s. 163-188.
 • Hoffmann Hermann, Die Geschichte des Breslauer Alumnats. Ein Beitrag zur Geschichte der Priesterbildung in Schlesien, Breslau 1935.
 • Kiedos Józef, Olszar Henryk, Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, SSHT 15 (1982), s. 43-58.
 • Kiedos Józef, Organizacja studiów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym po II wojnie światowej, SSHT 22 (1989), s. 155-162.
 • Kominek Bolesław, Opolszczyzna woła o kapłanów. Odezwa administratora Śląska Opolskiego w sprawie powołań kapłańskich, GN 1948, nr 15, s. 119.
 • Kopiec Jan, Osiągnięcia naukowe absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, STHSO 11 (1985), s. 269-286.
 • Kopiec Jan, Starania ks. Bolesława Kominka o powołanie seminarium duchownego dla Śląska Opolskiego, [w:] Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie-Opolu 1949-1999. Księga jubileuszowa, red. K. Dola, J. Waloszek, Opole 2000 s. 31-41.
 • Kopiec Jan, Vierzig Jahre Priesterseminar der Diözese Oppeln, ASKG 47/48 (1989-90), s. 333-9.
 • Larysz Piotr, Służba wojskowa alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1959-1978, Katowice 2007, pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Lec Zdzisław, Młotek Antoni, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX w., Sobótka 2002, nr 3, s.331-344. [wydział teologiczny, Wrocław, Leopoldina, jezuici].
 • Marek Andrzej, Model życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupów i kapłanów diecezji katowickiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000.
 • Marek Andrzej, Refleksje Ks. Bp. Stanisława Adamskiego na temat formacji i posługi kapłańskiej, [w:] Ksiądz biskup Stanisław Adamski. Działalność duszpasterska i społeczna w diecezji katowickiej. Materiały posesyjne, Katowice 2002, s. 61-74.
 • Olszar Henryk, Rektorzy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1924-2004, [w:] Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924-2004, pod red. J. Kupnego, Katowice 2004, s. 87-138.
 • Overath Joseph, Die Katholisch-Theologische Fakultät Breslau und das Erste Vatikanische Konzil (1869-1870), ASKG 35 (1977), s. 227-238.
 • Pawlik Jerzy, Wspomnienia o seminarium duchownym [Widnawa], [w:] Świat wewnętrznej dostojności. Studia i rozprawy, Katowice 1999, s. 22-34; tożsame, WA 1997 nr 6, s. 335-343.
 • Piotrowski Paweł, Służba wojskowa kleryków na przykładzie 56 Batalionu Ratownictwa Terenowego w Brzegu (1966-1980), [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 165-178.
 • Pobóg-Lenartowicz Anna, Z badań nad studiami uniwersyteckimi śląskich kanoników regularnych w średniowieczu, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2002, s. 248-262.
 • Reginek Antoni, Formacja kulturalna alumnów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w latach 1984-1994, SSHT 27/28 (1994-95), s. 273-278.
 • Reginek Antoni, Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1991/92, WD 1992, nr 10, s. 425-430.
 • Reginek Antoni, Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej WŚSD w Katowicach w roku akademickim 1993/94 złożone przez [...], WD 1994, nr 10, s. 569-573.
 • Ruffert Bernhard, Das Fürstbischöfliche Kirchknabenstift in Neiße auch Mendikanten-Institut genannt, Neiße 1921.
 • Rzodkiewicz Leopold, Wyższe Seminarium Diecezji Legnickiej, [w:] Dziedzictwo wiary diecezji legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1997, s. 205-211.
 • Schiel Hubert, Zur Situation der Breslauer Katholisch-Theologischen Fakultät unter Fürstbischof Heinrich Forster, ASKG 34 (1976), s. 133-170.
 • Swastek Józef, Studia teologiczne alumnów śląskich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1876, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 127-139.
 • Swastek Józef., Formacja naukowa kandydatów do kapłaństwa we Wrocławiu w czasach nowożytnych i spór o pierwsze seminarium na ziemiach polskich, Sobótka 2001, nr 4, s. 547-554. [duchowieństwo, formacja, sobór trydencki, ewangelicy, seminarium duchowne]
 • Szczepaniak Jan, Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Kraków 1999, [Jochemczyk Antoni (1889-1970), s. 164; Pixa (Piksa), Rudolf (1900-1967), s. 250].
 • Szymik Jan, Dawne Seminarium Duchowne w Widnawie, Kalendarz Śląski 1997, Czeski Cieszyn 1996.
 • Urban Wincenty, 30-lecie Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (1947-1977), Colloquium Salutis 15 (1983), s. 201-275.
 • Wółkiewicz Ewa, Wykształcenie akademickie prałatów i kanoników kapituł kolegiackich w XV wieku Opole- Głogówek- Otmuchów/Nysa), [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 263-280.
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924-2004, red. J. Kupny, Katowice 2004. [monografia]
 • Żebrok Franciszek, Dzieje Śląskiego Seminarium Duchownego, NPrz. 44 (1975), s. 89-116.
 • Zimoń Damian, Udział Kościoła Rzymskokatolickiego we współczesnym życiu naukowym w Regionie Katowickim, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 26 (2005), s. 7-14. [nauka, Wydział Teologiczny]


Duchowieństwo