Duchowni - alfabetycznie L do Z

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Wójcik Stefan, Życie i działalność księdza infułata Kazimierza Lagosza (1888-1961), [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 75-99.
 • Staniszewski Benedykt, Ksiądz Infułat Kazimierz Lagosz jako rządca Archidiecezji Wrocławskiej 1951-1956, Wrocław 2000.
 • Szweda Konrad, Jak zginął duszpasterz Ogrodzonej '''Alfons Latocha''', GN 1947, nr 7, s. 52.
 • Walsh Katherine, Ein Schlesier an der Universität Krakau im 15. Jahrhundert. Zu Biographie, wissenschaftlichen Interessen und Handschriftenbesitz des Laurentius von Ratibor, ASKG 40 (1982), s. 191-206.
 • Bańka Józef, Ks. Infułat Dr Michał Lewek (1878-1967), NPrz. 44 (1975), s. 245-268.
 • Bartosik Kazimierz, Życie i działalność ks. infułata dra Michała Lewka w latach 1978-1967, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Myszor Jerzy, Biskup Arkadiusz Lisiecki, Gość Niedzielny 1991, nr 46, 17 XI 1991, [w związku z przeniesieniem trumny do krypty grobowej w katedrze].
 • Grimm Emanuel, Ks. Józef Londzin, RTPN 2 (1930), s. 68-95.
 • Urban Wincenty, Pomoc Józefa Lompy dla kościoła w Smogorzewie, Colloquium Salutis 1 (1969), s. 103-106.
 • Szramek Emil, Ks. Wiktor Loss, RTPN 4 (1934), s. 241-248.
 • Dreja Antoni, Ks. Konrad Marklowski (1912-1990), jako biblista, SSHT 27/28 (1994-95), s. 235-8.
 • Kurek, Jacek, Henryk Markwica kapłan umiłowania pamięci, WA 1999, nr 11 s. 560-567.
 • Myszor Jerzy, Ks. kanonik Franciszek Maroń (1904-1984) -pierwsza karta z dziejów parafii Brzęczkowice, Mysłowice 1994.
 • Ha. [Hawranek Franciszek], Zamordowanie księdza Marxa, Głos Olesna 1967, s. 57-59.
 • Hawranek Franciszek, Kto zamordował księdza Marxa? Na tropach niemieckiego terroru, Trybuna Opolska Opole 1966 nr 131, s. 4.
 • Brach Krzysztof, Ksiądz Józef Matuszek – duszpasterz młodzieży i proboszcz, Katowice 1990, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Kiedos Józef, Ks. Józef Matuszek, SSHT 17 (1984), s. 223-235.
 • Frankiewicz Edward, Maria Merkert, Wrocław 1982.
 • Rak Romuald, Ksiądz profesor Konstanty Michalski taki, jakim Go przeżywałem, SSHT 31 (1998), s. 275-279.
 • Sitarz Eugeniusz, Ks. Wilhelm Michalski (1879-1943). Szkic biograficzny, NPrz. 12 (1960), s. 261-275.
 • Szewczyk Grażyna, Życie i twórczość ks. prof. dr. Konstantego Michalskiego, [w:] Ksiądz Konstanty Michalski. Życie i działalność, red. J. Śliwiok, Katowice 1996, s. 25-36.
 • Chmielewski Jerzy, Testament dla nowej Polski. Rzecz o ks. Konstantym Michalskim (1879-1947), [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 169-179.
 • Świerzawski Wacław, Ks. Konstanty Michalski CM (1879-1947) -Nauczyciel wiary, [w:] Ksiądz Konstanty Michalski. Życie i działalność, red. J. Śliwiok, Katowice 1996, s. 11-24.
 • Usowicz Aleksander, Kłósak Kazimierz, Konstanty Michalski (1879-1947), Kraków 1949.
 • Szramek Emil, Ks. Franciszek Miczek, braterstwa miłośnik, Katowice 1938.
 • Bobowski Kazimierz, Pierwszy rządca diecezji wrocławskiej, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 68-74.
 • Pietrzak Jerzy, Ks. Karol Milik (1892-1976). Odnowiciel Towarzystwa Czytelni Ludowych, Życie i Myśl (Poznań), 1987 nr 9/10, s. 124-143.
 • Hirschfeld Michael, Prälat Franz Monse (1882-1962). Großdechant von Glatz (Arbeiten zur schlesischen Kirchengeschichte 7), Sigmaringen 1997.
 • Lempart Matthias, Walka z Kościołem na Śląsku w okresie narodowego socjalizmu (na przykładzie wrocławskiego diecezjalnego duszpasterza młodzieży Gerharda Moschnera ), Studia Śląskie, 61 (2002), s. 193-210. [Gerhard Moschner, Adolf Bertram]
 • Köhler Joachim [ed.], Um das Gottesreich ind deutscher Jugend. Diözseanpräses Gerhard Moschner vor dem Sondergericht in Ratibor 1936. Dokumente und Akten, ASKG 41 (1983), s. 1-66.
 • Pawlik Krzysztof, Łukasz Wincenty Mrzygłód -życiorys Ślązaka, Kwartalnik Opolski 1998 nr 1, s. 64-67.
 • Biskupowi Józefowi Nathanowi w hołdzie. Dokumentacja uroczystości w 50 - rocznicę śmierci Biskupa Józefa Marcina Nathana, Branice [...], opr. J. Kopiec, Opole 1997.
 • Mandziuk Józef, Karol Franciszek Neander-sufragan wrocławski (1626-1693), Colloquium Salutis 12 (1980), s.167-190.
 • Pater Józef, Vergessen oder verschwiegen ? Zur Biographie des Archivdirektors Alfons Nowack (1868-1940), ASKG 46 (1988), s. 119-134.
 • Unverricht Hubert, Johannes Nucius, Schlesier 5, s. 24-28, [cysters, kompozytor, w. XVI].
 • Cieśla Michał, Marcin Opitz w Polsce, Przegląd Zachodni 3 (1952), s. 475-495.
 • Szyrocki M., Martin Opitz na służbie u śląskich książąt piastowskich i u króla Władysława IV, Germanica Wratislaviensa R. 1, Wrocław 1957, s. 59-96.
 • Szymik Jan, Ks. dr Mateusz Opolski, proboszcz i dziekan frysztacki, [w:] Ks. dr. Mateusz Opolski jeden z pierwszych i najznakomitszych budzicieli polskości na Śląsku Cieszyńskim, Bielsko-Biała 1998.
 • Gawor Józef, Boży Robotnik. Pamięci zmarłego ks. kan. Wikora Otręby, proboszcza przy kościele św. Piotra w Świętochłowicach i dziekana dekanatu chorzowskiego, GN 1948, nr 41, s. 334.
 • Abmeier Hans Ludwig, Domkapitular Waldemar Otte (1879-1940), Ob.Jahr. 5 (1989), s. 79-106.
 • Wycisło Janusz, Zapomniany działacz społeczny ks. Karol Palica, Z Tej Ziemi (Śląski kalendarz katolicki na rok 1993), s. 136-140.
 • Meissner Lucjan, Senator Edward Pant -nieprzejednany przeciwnik narodowego socjalizmu, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 141-150.
 • Urban Wincenty, Ks. Marcin Pełka - śląski kanonista, Prawo Kanoniczne 1971, nr 1-2, s. 325-329.
 • Hartel Konrad, Kapitelswikar Dr. Ferdinand Piontek (1878-1963) im Spiegel seiner Hirtenworte, ASKG 65 (2002), s. 107-138.
 • Brenk Andrzej, Biskup Wilhelm Pluta kandydatem na ołtarze (życiorys), WA 2001, nr 1, s. 69-76.
 • Swastek Józef, Z życia i działalności arcypasterskiej sługi Bożego -Biskupa Doktora Wilhelma Pluty, WA 2002, nr 1. s. 76-84.
 • Wiechorek Wacław, Ks. Adolf Pojda (kapłan i społecznik śląski 1881-1942), Kroniki Rybnickie 1983.
 • Szweda Konrad, Podwójna służba leszczyńskiego proboszcza [ks. Adolf Pojda], GN 1948, nr 46, s. 374-375.
 • Kijowski Richard, Erich Przywara (1889-1972) - jezuita ze Śląska. (Próba portretu), Zeszyty Edukacji Kulturalnej. Hefte für Kultur und Bildung. Konversatorium Josef von Eichendorff, Opole 1996 nr 11, s. 234-37.
 • Ogiermann Helmut, Erich Przywara –Ein philosophischer Theologe. Stchiwort: „Analogie“, Ob.Jahr. 2 (1986), s. 108-123.
 • Szteinke Anzelm Janusz, Chryzogon Antoni Reisch OFM (1870-1923), historyk franciszkanów na Śląsku, Studia Franciszkańskie 3 (1988), s. 349-364.
 • Dobrzyński Tomasz, [Reginek. T., ks.], Proboszcz śląski. Wspomnienia, Londyn 1952.
 • Jurek Tomasz, Zagadka biskupa wrocławskiego Roberta, Sobótka 1990, nr 1, s. 1-11.
 • Kopiec Jan, Ks. Jakub Roczkowski -górnośląski duszpasterz końca XVII wieku, [w:] Ludzie Kościoła katolickiego na ziemi śląskiej, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994, s. 65-77.
 • Knötel Paul, Johannes Ronge, [w:] Schlesier des 18. u. 19. Jahrhundert, hrsg. von F. Andreae, M. Hippe, P. Knötel, O. Schwartzer, Breslau 1926, s. 198-203.
 • Urban Wincenty, Sebastian Ignacy Rostock, biskup wrocławski (1664-1671), jako zasłużony bibliofil, NPrz. 45 (1976), s. 73-189.
 • Nicolaus von Lutterotti, Bernhard Rosa, Schlesier 3, s. 89-95, [biogram].
 • Gottschalk Joseph, Der Bayer Johann Michael Sailer (+1832) und seine Beziehungen zu evangelischen Schlesien, ZfO 21 (1972), s. 247-263.
 • Krzyżanowska Sylwia, Ksiądz Tomasz Sapeta (1876—1950) - ofiara represji komunistycznych na Dolnym Śląsku, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 60-65.
 • Jungnitz Joseph, Joseph Sauer. Ein Lebensbild aus der Breslauer Dioezesangeschichte des 19. Jahrhunderts, Breslau 1913.
 • Hempel Krystian, Życie i działalność ks. Hermanna Schaffera proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu w latach 1867-1909, Opole 2000.
 • Blätter vom Lebenswege eines oberschlesischen Pfarrers. Beiträge zum Lebensbilde des Ratiborer Stadtpfarrers [Herman Schaffer], Ratibor 1915.
 • Ślęzak Władysława, Joanna i Hans Ulryk Schaffgotschowie jako fundatorzy kościołów w okolicy Bytomia, Bytom 1996.

[*Nekrolog] Viktor Schmidt, Oberschlesien 16 (1917), s. 91, [proboszcz kościoła mariackiego w Katowicach].

 • Neubach Helmut, Reinhold Schirmeisen, ein schlesischer Kandidat für den Erzbischöftlichen Stuhl zu Posen- Gnesen, ASKG 62 (2004), s. 207-222.]
 • Unverricht Robert, Joseph Ignaz Schnabel, Schlesier 5, s. [autor piesni „Transeamus“]
 • Klosa Fidelis Paweł, Władysław Schneider OFM (1833-1919). Szkic biograficzny, Studia Franciszkańskie 2 (1986), s. 161-165.
 • Olszar Henryk, Ksiądz Maksymilian Sdralek (1885-1913) - życie i działalność, WD 1994, nr 5, s. 263-269.
 • Bendel Rainer, Max Sdralek. Der Begründer der Breslauer kirchenhistorischen Schule, ASKG 55 (1997), s. 11-38.
 • Wittig Joseph, Max Sdralek, Schlesier 1, s. 130-133, [biogram].
 • Wajda Kazimierz, Społeczeństwo polskie i Kościół katolicki na Pomorzu a państwo pruskie w latach 1860-1915, Studia Pelplińskie 16 (1985), s. 99-123, [dot. m.in. Maksymiliana Sdralka z Woszczyc k. Żor].
 • Panzram Bernhard, Franz Xaver Seppelt, Leben und Werk, ASKG 25 (1967), s. 274-297.
 • Panzram Bernhard, Franz Xaver Seppelt, Schlesier 5, s. 215-227, [biogram].
 • Negwer Josef, Errinerungen an Franz Xaver Seppelt, ASKG 23 (1965), s. 175-189.
 • Dürig Walter, Zum 300. Todestag des Angelus Silesius. Versuch einer Würdigung von Persönlichkeit und Werk, ASKG 35 (1977), s. 115-140.
 • Schindler Karl, Vergessene bayerische Angelus-Silesius-Verehrer, ASKG 35 (1977), s. 141-160.
 • Gołba Kazimierz, Mój pierwszy dyrektor, GN 1948, nr 35, s. 284, [ks. Wiktor Siwek (Schiwek)].
 • Kaczorowski Włodzimierz, Piotr Skarga o wiktorii byczyńskiej, Kwartalnik Opolski 1988 nr 1-2, s. 64-68.
 • Szramek Emil, Ks. Aleksander Skowroński. Obraz życia i pracy na tle problematyki kresów zachodnich, RTPN 5 (1936), s. 8-214.
 • Gawor Józef, Requiem w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej, GN 1948, nr 29, [pogrzeb ks. Jana Skrzypczyka].
 • Szramek Emil, Ks. Bernard Skulik z Szopienic, krzewiciel oświaty katolickiej (1867-1924), Gość Niedzielny 1933 nr 37 s. 405-407.
 • Schletz Alfons, Ks. Franciszek Śmidoda CM (1902-1944 ), NPrz. 3 (1947), s. 245-247, [wicerektor Śląskiego Seminarium Duchownego].
 • Tomecki Karol, Ks. Franciszek Śniegoń -pierwszy biskup cieszyński. Edycja tekstów źródłowych i komentarz, SSHT 25/26 (1992-93), s. 317-342.
 • Pater Józef, Eliasz Daniel Sommerfeld sufragan wrocławski (1681-1742), [w:] Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 265-282.
 • Kopiec Jan, Ksiądz Jan Sossalla (1908-1979), NPrz. 65 (1986), s. 281-291.
 • Halor Antoni, Żarty, nieżarty księdza Stabika, Siemianowice Śląskie 1999.
 • Kudera Jan, Ks. Antoni Stabik, [wyd. 2], Katowice [1937].
 • Biliński Krzysztof, Modernista w habicie. Ksiądz Franciszek Euzebiusz Stateczny oraz jego pamiętnik, Wrocław 1998.
 • Biliński Krzysztof, Monografia Wincentego Ogrodzińskiego o księdzu Euzebiuszu Statecznym i jej dzisiejsza ocena, [w:] Książka polska na Śląsku w latach 1922- 1945, Zarys problematyki, red. M. Pawłowiczowa, Katowice 1994, s. 38-45.
 • Biliński Krzysztof, Nieznany pamiętnik ks. Euzebiusza Franciszka Statecznego na tle innych jego rękopisów, Zaranie Śląskie 1989 nr 2, s. 211-233.
 • Ogrodziński Władysław, O. Euzebiusz Franciszek Stateczny przedstawiciel Młodej Polski w prozie górnośląskiej, RTPN 6 (1938), s. 7-202.
 • Habel Paul, Bartel Stein, Schlesier 4, s. 91-98, [autor „Descripcio Silesie“ 1504-1513].
 • Sobeczko Helmut, Ksiądz Stanisław Stephan (1867-1926). Z dziejów ruchu liturgicznego na Śląsku, STHSO 4 (1974), s. 117-121.
 • Swastek Jozef, Robert Spiske Gründer der Kongregation der St. Hedwig-Schwestern, ASKG 59 (2001), s. 271-289. [jadwiżanki]
 • Kuś Jan, Działalność ks. Stanisława Stojałowskiego na Śląsku Cieszyńskim, STHSO 5 (1976), s. 167-183.
 • Babuchowski Andrzej, Gliwiczanin który ocalił Brno [ks. Marcin Strzoda], GN 1992, nr 30, s. 18.
 • Strzódka Franciszek, ... i zostałem księdzem, Brzezinka 1995, [autobiografia proboszcza z Dziećkowic].
 • Gorzkiewicz Halina, Wierny Bogu, Kościołowi i Oleśnicy. Ksiądz Infułat Franciszek Sudoł 1903-1990, Oleśnica 2003.
 • Szweda Konrad, Ostatni etap mszańskiego proboszcza [ks. Franciszek Styra] GN 1948, nr 44, s. 357-358.
 • Wycisło Janusz, Józef Szafranek. Ksiądz, pedagog, działacz narodowy, krzewiciel kultury i oświaty (1807-1874), Katowice 1990.
 • Spyra Janusz, Leopold Johann Scherschnik (1747-1814), Ob.Jahr. 7 (1991), s. 91-110, [jezuita Szersznik i jego biblioteka w Cieszynie].
 • Adler Henryk, Oświadczenie w sprawie aresztowania ks. Emila Szramka, [w:] U progu beatyfikacji ks. dr. Emila Szramka. Materiały z sesji naukowej, Katowice 1999, s. 64-65.
 • Bańka Józef, Ks. Emil Szramek (1887-1942). Szkic biograficzny, NPrz. 18 (1963), s. 141-187.
 • Gajda Stanisław, Osobowość językowa ks. Emila Szramka, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji [...], red. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 103-114.
 • Gawor Józef, „Ostatnie kazanie” ks. Emila Szramka wypowiedziane w Dachau krótko przed świętami Bożego Narodzenia 1941 roku, [w:] U progu beatyfikacji ks. dr. Emila Szramka. Materiały z sesji naukowej, Katowice 1999, s. 62-63.
 • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Ks. Dr Emil Szramek - życie i działalność, [w:] Ksiądz Dr Emil Szramek. Działalność i dzieła, red. J. Śliwiok, J. Malicki, Katowice 1994, s. 9-14.
 • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Ks. E. Szramek - badacz i miłośnik poezji górnośląskiej, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji [...], red. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 125-140.
 • Konieczna Teresa, Ks. dr E. Szramek a Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. Św. Jacka w Opolu, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji [...], red. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 173-180.
 • Kossakowska-Jarosz Krystyna, Emil Szramek a krytyka kultury masowej, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji [...], red. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 153-164.
 • Kowalska Alina, Zasługi ks. Emila Szramka dla języka polskiego na Śląsku w latach 1914-1922, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji [...], red. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 79-90.
 • Kwiatek Aleksander, Emila Szramka spór o tradycję, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji [...], red. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 33-40.
 • Musialik Wanda, Powołany do budzenia świadomości, [w:] Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 69-80.
 • Myszor Jerzy, Dlaczego zginął ks. Emil Szramek? [w:] Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 59-68.
 • Myszor Jerzy, Emil Schrameks Weg zum Priester der Diözese Breslau, Ob.Jahr. 16-17 (2001), s. 2001, s. 129-136.
 • Pawlik Jerzy, Ksiądz Emil Szramek - inspiratorem życia kulturalnego na Śląsku, [w:] Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 103-108.
 • Pyka Henryk, Postawa intelektualna jako wyraz wiary ks. dr. Emila Szramka, [w:] U progu beatyfikacji ks. dr. Emila Szramka. Materiały z sesji naukowej, Katowice 1999, s. 21-26.
 • Szanecka Anna, Pasje turystyczne ks. dr Emila Szramka, WA 1996, nr 8, s. 382-384.
 • Szewczyk Grażyna, Ks. dr Emil Szramek wobec kwestii religijnej na Górnym Śląsku, [w:] U progu beatyfikacji ks. dr. Emila Szramka. Materiały z sesji naukowej, Katowice 1999, s. 15-20.
 • Szewczyk Grażyna, Niemieckie źródła rozprawy ks. dra E. Szramka „Śląsk jako problem socjologiczny”, [w:] Ksiądz Dr Emil Szramek. Działalność i dzieła, red. J. Śliwiok, J. Malicki, Katowice 1994, s. 37-44.
 • Berlińska Danuta, Życie Emila Szramka jako inspiracja jego socjologii narodu, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 151-160.
 • Kowalska Alina, Zasługi ks. Emila Szramka dla języka polskiego na Śląsku w latach 1914-1922, [w:] A. Kowalska, Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku. [...], Katowice 2002, s. 233-242.
 • Borowiec Krzysztof, Życie i działalność duszpasterska ks. Konrada Szwedy w latach 1912-1953, Katowice 1990, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Brzytwa Antoni, Życie i działalność duszpasterska ks. Konrada Szwedy w latach 1953-1988, Katowice 1992, WTL UŚ.
 • Kiedos Józef, Brzytwa Antoni, Świadectwo śląskiego kapłana. Życie Księdza Konrada Szwedy, Bytom 1995.
 • Markiewka Adam, Lata obozowe i działalność pisarska ks. Konrada Szwedy, Katowice 1991, Biblioteka WTL UŚ.
 • Gumol Kazimierz, Ks. Profesor Szczepan Szydelski, RTSO 2 (1970), s. 279-284.
 • Lach Krzysztof, Ks. Ignacy Świerzy – duszpasterz i działacz społeczno-oświatowy, Katowice 1990, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Galicz Jan, Ks. Ignacy Świeży, jego życie i działalność, Cieszyn 1933.
 • Tomanek Rudolf, Przemówienie nad szczątkami Wielkich Synów Śląska śp. Karola Miarki, Pawła Stalmacha i ks. Ignacego Świeżego na cmentarzu centralnym w Cieszynie, dnia 24 października 1937, Cieszyn 1937.
 • Kwaśniewicz-Heska Krystyna, Alojzy Targ (1905-1973), Studia Śląskie. Seria nowa 25 (1974), s. 287-300.
 • Maroń Franciszek, Dr Alojzy Targ. Szkic biograficzny i bibliografia prac, SSHT 13 (1980), s. 279-307.
 • Hoffmann Hermann, Anton Theiner. Ein Beitrag zur schlesische Kirchengesichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1. Teil: ASKG 9 (1951), s 74-143; 2. Teil: ASKG 10 (1952), s. 226-278, 3. Teil: ASKG 11 (1953), s. 169-209.
 • Laslowski Ernst, Johann Anton Theiner, Schlesier 4, s. 347-353, [biogram].
 • Samulski Robert, Die selbständig erschienenen Veröffentlichungen von Augustin Theiner, ASKG 31 (1973), s. 177-186.
 • Jedin, Hubert, Ein neuer Beitrag zur Biographie und Charakteristik Augustin Theiners, ASKG 37 (1979), s. 270-271.
 • Jedin Hubert, Augustin Theiner. Zum 100. Jahrestag seines Todes am 9. August 1874, ASKG 31 (1973), s. 134-176.
 • Wolf Hubert, Augustin Theiner und die Rottenburger Bischofswahl von 1846. Ein Gutachten des schlesischen Oratorianers aus dem Archiv der Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, ASKG 47/48 (1989/90), s. 205-218.
 • Caban Artur, Ks. Jan Trocha (1907-2007) w dokumentach i wspomnieniach. W stulecie urodzin, Bieruń 2008.
 • Szymik Jan, Życie Jerzego Trzanowskiego, [w:] Ks. Jerzy Trzanowski. Życie, twórczość i znaczenie, Czeski Cieszyn 1992.
 • Hitze Guido, Oberschlesien im politischen Denken Carl Ulitzkas, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 171-194.
 • Kopiec Jan, Biskup Wincenty Urban (1911-1985), Historyk Kościoła, NPrz. 62 (1984), s. 247-269.
 • Ks. Biskup dr Wincenty Urban. Szkic biograficzny, NPrz. 37 (1972), s. 7-5.
 • Pater Józef, Życie i działalność ks. biskupa prof. Wincentego Urbana (1911-183), [w:] Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 7-38.
 • Ćwięczek Ginter, Śmierć i pogrzeb biskupa wrocławskiego królewicza Karola Ferdynanda Wazy, Colloquium Salutis 14 (1982), s. 175-178.
 • Kincel Ryszard, Największy dziejopisarz Górnego Śląska [ks. Augustyn Weltzel], Zeszyty Raciborskie „Strzecha” 6 (1997), s. 7-38.
 • Mika N., Ksiądz Augustyn Weltzel jako historyk -warsztat naukowy i problem wiarygodności prezentowanych faktów w jego dziejopisarstwie, Zeszyty Raciborskie „Strzecha” 6 (1997), s. 45-56.
 • Gregor Joseph, Augustin Weltzel und seine oberschlesischen Geschichtswerke, Oppeln 1908.
 • Nowack Alfons, Augustin Weltzel, Schlesier 1, s. 176-178, [biogram].
 • Seppelt Franz X., Joseph Wick, [w:] Schlesier des 18. u. 19. Jahrhundert, hrsg. von F. Andreae, M. Hippe, P. Knötel, O. Schwartzer, Breslau 1926, s. 290-296.
 • Joseph Wittig -śląski teolog i hagiograf. Sympozjum naukowe z okazji otwarcia Domu Wittiga. Nowa Ruda -Słupiec 8-10 V 1997. [...], red A. Marcol, [wyd. 2 uzup.], Nowa Ruda 1997.
 • Joseph Wittig-Briefe. Herausgegeben, mit Anmerkungen und eine Nachwort versehen von Joachim Köhler, ASKG 37 (1979), s. 65-106.
 • Bußmann Magdalene, Ansätze zu einer Alltagsspiritualität bei Joseph Wittig (1879-1949), ASKG 46 (1988), s. 147-160.
 • Abmeier Hans-Ludwig, Verzeichnis der Veröffentlichungen von Joseph Wittig (+1949), ASKG 34 (1976), s. 93-122.
 • Kiełbasa Antoni, Biskup Adrian Włodarski 1807-1875, Trzebnica 1995.
 • Kiełbasa Antoni, Biskup Adrian Włodarski jako duszpasterz śląski -działacz społeczny. Wykład z okazji 120 rocznicy śmierci biskupa, [w:] Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk. Materiały sesji [...], Chorzów Batory 1996, s. 25-46.
 • Ślęzak Władysława, Biskup wrocławski Fryderyk Adrian Włodarski, RMG 6 (1990), s. 123-128.
 • Ulitzka Karl, Valentin Wojciech Weihbischof von Breslau 1920-1940, Ein Lebensbild von ... Breslau 1940.
 • Swastek Józef, Działalność ks. prałata dra Józefa Wojtukiewicza na stanowisku rektora Instytutu Katolickiego we Wrocławiu w latach 1947-1958, Sobótka 2003, nr 1, s. 35-50. [ks. dr Józef Wojtukiewicz, biografia, polityka wyznaniowa PRL].
 • Hofmann Hermann, Friedrich Wolf von Lüdingshausen, Schlesier 3, s. 104ß109.
 • Leśniak Stanisław, W Rodezji brzmią polskie melodie, GN 1948, nr 42, s. 339, [ks. Bruno Wolnik].
 • Wrzoł Józef, Woźniak Erwin, W służbie Boga i Ojczyzny. Ród Wrzołów z Zabrzega, Czechowice-Dziedzice 1994.
 • Szramek Emil, Ks. Franciszek Ziegler, RTPN 4 (1934), s. 250-254.
 • Wycisło Janusz, Ksiądz Paweł Zielonkowski (1859-1912). Kustosz sanktuarium w Piekarach na Śląsku, Katowice 2008.


Duchowieństwo