Duchowni - alfabetycznie A do K

Z e-ncyklopedia
 • Adamczyk Rudolf, Czyściec, Paris 1985, [represje duchowieństwa]
 • Adamska-Pietkiewicz Maria Krystyna, Stryj Stanisław Adamski w moich wspomnieniach z czasów okupacji, [w:] Duszpasterz czasu wojny i okupacji. Biskup Stanisław Adamski 1939-1945, red. J. Myszor, Katowice 1994, s. 59-70.
 • Jewsiewicki Władysław, Ksiądz biskup Stanisław Adamski na fotografiach z powstania warszawskiego, [w:] Duszpasterz czasu wojny i okupacji. Biskup Stanisław Adamski 1939-1945, red. J. Myszor, Katowice 1994, s. 71-82
 • Myszor Jerzy, Grajewski Andrzej, Biskup Stanisław Adamski wobec systemów totalitarnych, [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 126-136.
 • Myszor Jerzy, Stanisław Adamski - biskup śląski, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 13-22.
 • Szaraniec Krystyna, Ks. Stanisław Adamski, cz 1: W kręgu społecznej działalności 1904-1918, Katowice 1990; cz 2: W Naczelnej Radzie Ludowej, Katowice 1991; cz 3: W sejmie i senacie, Katowice 1991.
 • Żaryn Jan, Stanisław Adamski wobec komunizmu (1945-1950), (przyczynek biograficzny), [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej [...], red. L. Kuberski, Opole 1998, s. 151-162.
 • Mandziuk Józef, Ks. Bertold Altaner (1885-1964) - patrolog wrocławski (Szkic biograficzny), SSHT 18 (1985), s. 107-112.
 • Abmeier Hans-Ludwig, Zur Biographie des Breslauer Weihbischofs Karl Augustin (1847-1919), Ob.Jahr. 9 (1993), s. 129-138.
 • Borkowski Maciej, Opolskie lata Leo Baecka (1897-1907), Kalendarz Opolski 2000, s. 100-101.
 • Samulski Robert, Florian Bahr, Schlesier 4, s. 184-190, [jezuita, misjonarz w Chinach].
 • Kiedos Józef, Ks. Józef Bańka, SSHT 18 (1985), s. 279-286.
 • Śp. ks. Bańka Paweł Gerard (1908-1992) -Senior duchowieństwa Archidiecezji Katowickiej, WD 1992, nr 12, s. 532-535.
 • Andreae Friedrich, Giovanni Battista Bastiani, [w:] Schlesier 2, s. 78-86.
 • Lubos Konrad, Ks. bp Herbert Bednorz - protektor duszpasterstwa specjalnego, SSHT 22 (1989), s. 41-49.
 • Myszor Jerzy, Życie i działalność ks. bpa Bednorz Herbert|Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny, SSHT 22 (1989), s. 15-21.
 • Mendel Edward, „...Obronie porządku ustalonego przez Boga”. Przyczynek do biografii Adolfa Bertrama w latach 1918-1921, Kwartalnik Opolski 1986 nr 4, s. 5-13.
 • Dola Kazimierz, Bertram aus der Sicht der polnischen Geschichtsschreibung, ASKG 54 (1996), s. 55-70.
 • Dola Kazimierz, Sprawy polskie w wypowiedziach i działalności księdza kardynała Adolfa Bertrama (1859-1945), [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 23-36.
 • Köhler Joachim, Das Bertrambild in der deutschsprachigen Forschung. Bericht und Einführung in die Thematik der Tagung, ASKG 54 (1996), s. 9-54.
 • Mai Paul, Kirchenpolitische Hintergründe der Umbettung Adolf Bertram, ASKG 54 (1996), s. 267-274.
 • Bednorz Herbert, Życie i działalność biskupa Juliusza Bieńka, SSHT 10 (1977), s. 9-14.
 • Kopiec Jan, Więzy biskupa Juliusza Bieńka z Opolszczyzną, WD 1981, nr 1, s. 40
 • Woroniecki Janusz, Życie i działalność duszpasterska biskupa Juliusza Bieńka (1895-1978), SSHT 31 (1998), s. 351-390.
 • Życiorys księdza biskupa Juliusza Bieńka, WD 1978, nr 2-3, s. 26.
 • Żemańczyk Piotr, Życie i działalność ks. Mateusza Bieloka (1870-1950). Katowice 2007, ss. 113, pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Człowiek wiary konsekwentnej: ks. Franciszek Blachnicki 24 III 1921-27 II 1987, opr. G. Wilczyńska, Lublin 1997.
 • Wodarczyk Adam, Ks. Franciszek Blachnicki – życie i działalność w latach 1921-1961, Katowice 1993, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Korcz Władysław, Józef Bernard Bogedein (1810-1860), Przegląd Zachodni 1998, nr 1, s. 145-152.
 • Horwat Jerzy, W sprawie Bolesława księcia toszeckiego i arcybiskupa Ostrzyhomia, RMG 9 (1993), s. 367-368.
 • Riedinger E., Marcus Maria Graf v. Bombelles, Marchall von Frankreich, Pfarrer von Oppersdorf, Neisse 1900.
 • Kępka Krzysztof, Katolicka działalność społeczna ks. Norberta Bonczyka, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Marek Franciszek, Norbert Bonczyk -człowiek, kapłan i poeta (1837-1893), [w:] Góra Chełmska. (Góra Św. Anny -wspomnienia z roku 1875), Opole 1985, s. 127-139.
 • Szramek Emil, Ks. Norbert Bonczyk. Homer górnośląski i poeta walki kulturnej. Studium historyczno-literackie, w 50 lat po pierwszym wydaniu Starego kościoła Miechowskiego, RTPN 2 (1930), s. 1-62.
 • Szramek Emil, Norbert Bończyk, życiorys w 25-letnią rocznicę zgonu jego, Opole 1918.
 • Brandys Magdalena, Życie i działalność księży Pawła i Jana Brandysów w latach 1869-1970, Katowice 2007, ss. 116, pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Münch Gotthard, Erzpriester Paul Breitschneider (1880-1950), Pfarrer von Neu-Altmannsdorf, ASKG 24 (1966), s. 256-278, [administrator Warty].
 • Bańka Józef, Biskup Teofil Bromboszcz (1886-1937), pierwszy sufragan diecezji katowickiej, NPrz. 23:1966, s. 279-311.
 • Włosek Józef, Życie i działalność księdza biskupa Teofila Bromboszcza w latach 1886-1937, Katowice 1987, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Zawisza Alicja, Wrocławska działalność ks. Teofila Bromboszcza, Kalendarz wrocławski na rok 1983, Wrocław 1982.
 • Szteinke Anzelm Janusz, Antoni Brzozowski (1805-1890) [życiorys, antologia tekstów), [w:] Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku, red. Marian P. Romaniuk, Warszawa 1994, s. 61-70.
 • Bednarski Damian, Ks. Eugeniusz Brzuska (1885-1938), duszpasterz i działacz społeczno - polityczny, Katowice 2000, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Lysik Marian H., Ks. Theodor Christoph. Jego rola w Kościele na Górnym Śląsku, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 186-202.
 • Koziełek Alojzy, Teodor Christoph, świątobliwy proboszcz śląski, bmrw.
 • Jedin Hubert, Johannes Chochläus, Schlesier 4, s. 18-28.
 • Giela Joachim, Biographisch-bibliographische Studien zu dem oberschlesischen Pfarrer und Historiker Johannes Chrząszcz, Ob.Jahr. 16-17 (2001), s. 91- 128.
 • Szramek Emil, Ks. dr Jan Chrząszcz. Wspomnienie pośmiertne, RTPN 1 (1929), s. 261-263.
 • Kiełbasa Antoni, Ksiądz Grzegorz Czech 1915-1984. Muzyk-Katecheta-Misjonarz, Trzebnica 1999.
 • Romaniuk Marian P. Ks. Józef Czempiel (1883-1942), proboszcz hajducki, [życiorys i antologia tekstów], [w:] Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism, t. 2, red. Marian P. Romaniuk, Warszawa 1996, s. 51-68.
 • Meixner Henryk, Ks. Dziekan Józef Czempiel - duszpasterz, działacz społeczny i narodowy, Chorzów 1991.
 • Kubista Mieczysław, Ksiądz dziekan Józef Czempiel jako działacz społeczno-narodowy. Katowice 1981, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Rzerzucha Jerzy, Ksiądz Józef Czempiel jako duszpasterz, działacz społeczny i narodowy. Kraków 1965, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Grochla Eryk, Ksiądz Franciszek Czubin, Kraków 1967, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Śp. ks. Franciszek Czubin, GN 1946, nr 29, s. 245.
 • Linkner Tadeusz, Ks. Konstantego Damrota [1851-1895] Gdańska i morza poznanie, Rocznik Gdański 57 (1997), z. 1, s. 135-154.
 • Szramek Emil, Ks. Konstanty Damroth, [wyd. 2], Mikołów 1920.
 • Mierzwa Irena, Ks. Konstanty Damrot (1841-1895). Szkic biograficzny, Zeszyty Lublinieckie nr 4 (1997), s. 51-57.
 • Dybowska Ewa, Lubliniec - miasto rodzinne ks. K. Damrota, Szkice Lublinieckie 1997, nr 4, s. 58-62.
 • Szramek Emil, Ks. Konstanty Damroth (Czesław Lubiński), wieszcz śląski, życiorys w 25-letnią rocznicę zgonu jego z dwiema podobiznami, Opole 1920.
 • Kudera Jan, Ksiądz Konstanty Damrot (Czesław Lubiński). Śląski wieszcz. Na 25 –letnią rocznicę śmierci, Bytom 1920.
 • Dec Ignacy, Kardynał Melchior von Diepenbrock książę biskup wrocławski (1798-18563), [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, A. Kiełbasa, J. Swastek, Wrocław 2000, s.
 • Kiełbasa Antoni, Ksiądz Melchior Diepenbrock przed przybyciem do Wrocławia, [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, A. Kiełbasa, J. Swastek, Wrocław 2000, s. 35-58.
 • Tritz Heinrich, Fürstbischof Diepenbrocks heitere Chronikberichte für Kanonikus Zech in Regensburg, ASKG 24 (1966), s. 232-255.
 • Krucina Jan, Był cudem wartym kanonizacji, [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, A. Kiełbasa, J. Swastek, Wrocław 2000, s. 17-22.
 • Szostek Irena, Patron Polaków w Niemczech -ks. Bolesław Domański, Więź 1980, s. 100-115.
 • Zięba Dariusz, Franciszkanin orientalista -o. Dominik ze Skorogoszczy, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole - Wrocław 1997, s. 158-161.
 • Abmeier Hans-Ludwig, Professor Dr. Dr. Ernst Dubowy –Mobilisator der katechetischen Bestrebungen im Bistums Breslau und Leiter der deutschen Exerzitienbewegung, Ob.Jahr. 10 (1994), s. 119-152.
 • Gärtner Robert, Johannes Dierzon, Schlesier 4, s. 396-402.
 • Glaeser Zygfryd, Między ortodoksją a heterodoksją. Problem ekskomunikowania księdza Jana Dzierżona i droga jego powrotu do wspólnoty z Kościołem, [w:] Ksiądz Jan Dzierżon. W stulecie śmierci, red. M. Lubina, Katowice 2009, s. 11-24.
 • Globisch Wolfgang, Ksiądz Jan Dzierżon jako kapłan, [w:] Ksiądz Jan Dzierżon. W stulecie śmierci, red. M. Lubina, Katowice 2009, s. 50 – 57.
 • Gładysz Antoni, Jan Dzierżoń. Szkic biograficzny, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 2 (1958), s. 529-593.
 • Hawranek Franciszek, Najważniejsze problemy historii Śląska w okresie życia [ks.] Jana Dzierżonia, [w:] Jan Dzierżon w historii i współczesności pszczelarstwa. Materiały na sesję naukową [...], Opole 1981, s. 5-27.
 • Kossakowska-Jarosz Krystyna, Kult Jana Dzierżona w Polsce, Dzierżonowski Kalendarz Pszczelarski 1987, s. 37-48.
 • Londzin Wiesław, Dorobek naukowy księdza Jana Dzierżona w świetle współczesnej wiedzy pszczelarskiej, [w:] Ksiądz Jan Dzierżon. W stulecie śmierci, red. M. Lubina, Katowice 2009, s. 25-30.
 • Lubina Michał, Wpływ Wrocławia na osobowość księdza Jana Dzierżona, [w:] Ksiądz Jan Dzierżon. W stulecie śmierci, red. M. Lubina, Katowice 2009, s. 35 – 49.
 • Pawliczek Rafał, Ksiądz Jan Dzierżon w świadomości mieszkańców Łowkowic, [w:] Ksiądz Jan Dzierżon. W stulecie śmierci, red. M. Lubina, Katowice 2009, s. 31-34.
 • Trembecki Krzysztof, Stulecie śmierci księdza doktora Jana Dzierżona, [w:] Ksiądz Jan Dzierżon. W stulecie śmierci, red. M. Lubina, Katowice 2009, s. 58- 63.
 • Overath Joseph, Sentire ecclesiam. Zum Kirchenbild des Breslauer Alumnatsspirituals Karl von Dittersdorf (1793-1851), ASKG 40 (1982), s. 177-190.
 • Münch Gotthard, Der schlesische Kirchenhistoriker Dr. Kurt Engelbert, ASKG 24 (1966), s. 283-302.
 • Glenc Grzegorz, Katolicka działalność społeczno -polityczna ks. Roberta Engla w latach posługi kapłańskiej 1861-1900, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Schletz Alfons, Ks. Hieronim Feicht, pierwszy duszpasterz Polaków we Wrocławiu na Oporowie, NPrz. 33 (1970), s. 215-233.
 • Schubert Franz, Johann Ignaz von Felbiger, Schlesier 2, s. 69-73, [biogram, reformator szkolnictwa w Austrii].
 • Chmielewski Jerzy, Środowisko rodzinne i lata młodzieńcze ks. Jana Alojzego Ficka, [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, Katowice 1992, s. 53-70.
 • Drobny Stanisław, Ks. Aloyzy Jan Fiecek. Reprint artykułów z czasopisma „Skarb Rodzinny” 1920-1922. Artykuły zebrał i wstępem opatrzył ks. Jerzy Pawlik, Katowice 1996.
 • O beatyfikację kapłana Górnoślązaka, GN 16 II 1992, nr 7, [rys biograficzny księdza Jana Alojzego Ficka].
 • Fazan Mirosław, Związki Jana Alojzego Ficka z Krakowem, [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, red. J. Wycisło, Katowice 1992, s.71-81.
 • Kowalska Alina, Ks. Jan Alojzy Ficek jako inspirator polskiego życia kulturalnego na Śląsku, [w:] A. Kowalska, Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku. Materiały do druku przyg. J. Kowalski, J. Śliwiok, Katowice 2002, s. 226-232; tożsame: [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, red. J. Wycisło, Katowice 1992, s. 108-116.
 • Kwiatek Aleksander, Ks. Jan Alojzy Ficek w śląskiej tradycji, [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, red. J. Wycisło, Katowice 1992, s. 129-140.
 • Rak Romuald, Charyzmat ks. Jana Alojzego Ficka, [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, red. J. Wycisło, 1992, s. 117-128.
 • Rak Romuald, Ks. Jan Alojzy Ficek, Wielki duszpasterz XIX wieku (1790-1862), WD 1962, nr 9-10, s. 193
 • Sputek Celina, Sroka Irena, Ks. Jan Alojzy Ficek -inicjator akcji trzeźwościowej na Górnym Śląsku, [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, red. J. Wycisło, Katowice 1992, s. 82-95.
 • Wycisło Janusz, Jan Ficek, Katowice 1989.
 • Wycisło Janusz, Ks. Jan Alojzy Ficek. Zarys działalności religijno-społecznej, Katowice 1992.
 • Okonsky K., Ein Original. Dem Pfarrer Franz Gach aus Gross Chelm zum Gedächtnis, Der Oberschlesier 10 (1928), Heft 6, s. 318-333.
 • Kozubek-Czarnecka Teresa, Moje wspomnienia o śp. Robercie Gajdzie, WA 2001, nr 3, s. 194-196.
 • Borkowicz Jacek, Duszpasterska i charytatywna działalność biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w latach 1939-1945, SSHT 19/20 (1986-87), s. 213-228; 21 (1988), s. 191-213.
 • Simonis-Szym, Martyrologium koszęcińskiego duszpasterza [ks. Walter Gąska], GN 1948, nr 1, s. 8.
 • Jungnitz Josef, Archidiakonus Petrus Gebauer. Ein Zeit und Lebensbild aus der schlesischen Kirchengeschichte des 17 Jahrhunderts, Breslau 1892.
 • Gdak Jan, Wspomnienia z więzienia w zamku w Nowym Wiśniczu, [w:] Po ziemi naszej roześlem harcerzy… Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, red. Krystyna Heska – Kwaśniewicz, Katowice 2007, s. 184-195, s. 273-279.
 • [Bonczyk Norbert], Biskup-Sufragan X. Dr. H. Gleich. Kapłan Jubilat, Wrocław 1888.
 • Köhler Joachim, Śp. ks. Prałat Joseph Gottschalk - historyk Kościoła śląskiego, STHSO 16 (1996), s. 371-373.
 • Szramek Emil, Ks. Proboszcz Józef Gregor, RTPN 1 (1929), s. 254-258.
 • Chmiel Alfons, Godny naszej pamięci - wspomnienie o śp. Ks. Ludwiku Grimanie SDB (1901-1971), WD 1994, nr 8, s. 441-443.
 • Rak Romuald, Śp Ks. Prałat Kanonik Hilary Gwóźdź, wieloletni urzędnik kurii diecezjalnej i zaufany biskupów, WA 1995, nr 9, s. 444-448.
 • Sieradzka Danuta, Żydek Andrzej, Wawrzyniec Hajda (1844-1923). Śląski działacz społeczno-narodowy, Piekary Śląskie 1994.
 • Sterba H., Kanonikus dr Franz Heide. Ein Lebensbild, Breslau 1868.
 • Drozdowski Marian M., Etos obywatelski ks. kardynała Augusta Hlonda - biskupa śląskiego i Prymasa Polski, STHSO 17 (1997), s. 121-137.
 • Glemp Józef, Słowo Prymasa Polski do wiernych w sprawie procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda”[krótki rys historyczny działalności ks. A. Hlonda na Śląsku], WD 1992, nr 4, s.142-143.
 • Głombik Czesław, Kardynał August Hlond wobec idei słowiańskiej, [w:] Ksiądz Kardynał dr August Hlond Prymas Polski. Działalność i dzieła, Katowice 1998, s. 35-52
 • Kołodziej Bernard, August Kardynał Hlond -Opiekun Emigracji Polskiej i Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, [w:] Prymas Polski August Kardynał Hlond, red. P. Wieczorek, Katowice 1992, s. 45-52.
 • Kosiński Stanisław, Kardynał August Hlond (1881-1948), prymas Polski, antologia tekstów, [w:] Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism, t. 2, red. P. Romaniuk, Warszawa 1996, s. 139-164.
 • Kosiński Stanisław, Kardynał August Hlond a sprawa brzeska, Studia Gnesnensia 9 (1990), s. 93-111.
 • Małecki Henryk, Ks. Kardynał August Hlond (1881-1948). Prymas Polski i arcybiskup warszawski, Warszawskie Studia Teologiczne 10 (1998), s. 73-88.
 • Konieczny Jan, Pochodzenie oraz dzieciństwo Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, SSHT 33 (2000), s. 356-365.
 • Musialik Wanda, Orędownik pojednania -ks. August Hlond (1881-1948), wobec Polaków i Niemców, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 63-74.
 • Nicieja Stanisław Sławomir, August Hlond - prymas ze Śląska, Opole 1983 nr 6, s. 10-12; [polem] A. Bożka, tamże, nr 10, s. 4; [odpow.] nr 10, s. 4, 10.
 • Wilk Stanisław, Rys biograficzny kardynała Augusta Hlonda, [w:] Prymas Polski August Kardynał Hlond, red. P. Wieczorek, Katowice 1992, s. 9-22.
 • Szmidt Stanisław, Praca misyjna koadiutora Klemensa Hlonda (1901-1982), Seminare 16 (2000), s. 175-189.
 • Pałys Piotr, Ksiądz Josef Hlubek (1872-1951), Kwartalnik Opolski 1998, nr 2, s. 541-46.
 • Lipiński Fryderyk, Profesor Karol Hoppe, WD 1978, nr 8, s. 179
 • Kiełbasa Antoni, Ksiądz Adolf Hytrek (1853-1899), archeolog z kręgu G. De Rossiego, Vox Patrum 32/33 (1997), s. 399-417.
 • Kiełbasa Antoni, Ksiądz Adolf Hytrek 1853-1899. Dziennikarz-Ludoznawca-Archeolog, Trzebnica 1996.
 • Schmidt Jacek, Prałat Józef Jaglo, RMG 9 (1994), s. 191-200.
 • Woźniak Erwin, [opr.] Ks. Antoni Janusz, Czechowice Dziedzice 1995.
 • Jubilat przewielebny X. Prałat, prof. Dr Walery Jasiński 1928-1978, Mysłowice-Orchard Lake 1978, [wychowawca i wykładowca w seminarium polonijnym w Orchard Lake].
 • Cichy Stefan, Ks. prałat dr Walery Jasiński (1904-1981). Szkic biograficzny i bibliografia za lata 1933-1939, SSHT 27/28 (1994-95), s. 229-233.
 • Osmańczyk Norbert, Ks. Walerian Jasiński jako duszpasterz i działacz społeczno-narodowy, Katowice 1985, Biblioteka WTL UŚ.
 • Durszlag Lucjan, Ksiądz Emil Theodor Jatzek, dziekan, radca duchowny (1881-1958), [w:] Matka Boska Rudzka. Dzieje Sanktuarium w Rudach Wielkich, Opole 1995 s. 83-88.
 • Jeż Ignacy, Błogosławcie Pana światło i ciemności, Katowice 1994. [wspomnienia byłego wikarego ks. J. Czempiela, więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau, rektora niższego seminarium duchownego w Katowicach, biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego].
 • Mikołajec Józef, Pasterz, Działalność biskupa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej (1956-1976). Studium historyczno-pastoralne, Opole 1992, [rec] Nossol Alfons, STHSO 17 (1997), s. 398-402.
 • Sobeczko Helmut, Życie i działalność bpa. Franciszka Jopa w Opolu, STHSO 6 (1978), s. 45-88.
 • Surman Zdzisław, Ksiądz Paweł Kamiński. Powstanie i upadek ruchu starokatolickiego na Górnym Śląsku, Wrocław 1971, s. 5-34. Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia 20.
 • Myszor Jerzy, Ks. Jan Kapica (1866-1930)-karta z dziejów ruchu abstynenckiego na Górnym Śląsku, SSHT 22 (1989), s. 121-130
 • Myszor Jerzy, Ks. Jan Kapica (1886-1930), [wstęp i antologia tekstów], [w:] Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism, red. M. P. Romaniuk, t. 2, Warszawa 1996, s. 165-190.
 • Szramek Emil, Ks. Jan Kapica, życiorys a zarazem fragment historii Górnego Śl., RTPN 3 (1931), s. 1-85.
 • Wycisło Janusz, Ksiądz infułat Jan Kapica -przywódca ludu górnośląskiego, Pszczyna 1995.
 • Giela Joachim, Einige Bemerkungen über das Lebenswerk von Wilhelm Kasperlik, [w:] Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart [...], hrsg. von P. Chmiel und J. Drabina, Ratingen 2000, s. 253-256.
 • Polanko Atanazy, Atanazy Józef Kleinwächter (1826-1892), Zaranie Śląskie (2001), nr 3-4, s. 165-170.
 • Klosa Fidelis Paweł, Atanazy Kleinwächter OFM (1826-1892). Szkic biograficzny, Studia Franciszkańskie 1 (1984), s. 309-315.
 • Ermert Eleutherius, Pater Athanasius Kleinwächter ein Apostel Oberschlesiens, Breslau 1939.
 • Świerc Piotr, Ks. Czesław Klimas, Kalendarz Opolski 1983, s. 33-34, [proboszcz w Tarnowie Opolskim].
 • Potrapeluk Waldemar, Wspomnienie o śp. Ks. Franciszku Klimoszu, Chilanga, 22 września 1998 r., WA 1998, nr 11, s. 602-604.
 • Niemierowski Władysław, Ks. Józef Knosała 1878-1951, Katowice 1991.
 • Knosalla Josef, Aufzeichnungen von ... aus den Jahreb 1939 bis 1946, hrsg von Sebastian Rosenbaum unter Mitarbeit Arnulf Hein, ASKG 61 (2001), s. 8-148, Bibliographie, Quellen- und Literaturverzeichnis.
 • Kocurek Danuta, Ksiądz Józef Knosała w świetle korespondencji skierowanej do niego (komunikat), [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 332-337.
 • Wieczorek Paweł, Ksiądz Prezydent, GN 24 V 1992, nr 21, s. 10, [rys biograficzny prezydenta Katowic - Adama Kocura].
 • Brzezinka Zdzisław, Kard. B. Kominek, śląski patriarcha, WD 1994, nr 9, s. 508-511.
 • Krucina Jan, Kard. B. Kominek widziany z Radlina, WD 1994, nr 9, s. 496-505.
 • Krucina Jan, Krótka nota biograficzna kard. B. Kominka, WD 1994, nr 9, s. 505-508.
 • Langer Aniela, Wspomnienie o śp. kard. B. Kominku, WD 1994, nr 9, s. 511-513.
 • Solski Tadeusz, Bolesaw Kardinal Kominek (1903-1974). Ein Schlesier im Dienste der deustch-polnischen Versöhnung, ASKG 65 (2002), s. 139-158.
 • Trzcielińska -Polus Aleksandra, Kardynał Bolesław Kominek -orędownik pojednania polsko-niemieckiego, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 87-98.
 • Wyszyński Stefan, Nad trumną kardynała Bolesława Kominka, [w:] Dei virtus, Wrocław 1974, s. 269-276.
 • Rak Romuald, Sługa Boży z Bielska ks. Rudolf Komorek SDB (1890-1949), WD 1994, nr 8, s. 438-441.
 • Kupny Józef, Ks. prof. dr. hab. Joachim Kondziela (1932-1992). Szkic biograficzny, SSHT 29 (1996), s. 348-350.
 • Kopiec Jan, Kardynał Georg Kopp -biskup wrocławski (1887-1914), [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 99-106.
 • Hoffmann Hermann, Georg von Kopp, [w:] Schlesier 2, s. 323-332.
 • Świerc Piotr, Ks. Karol Koziołek z Otmętu. Portrety Opolan, Wczoraj, dzisiaj, jutro 1969 nr 4.
 • Kraiński Wincenty, Ksiądz Wincenty, Wrocław 1858 [autobiografia].
 • Zakrzewski B., Spowiednik Mickiewicza – ks. Wincenty Kraiński, [w:] Spowiednicy Mickiewicza i Fredry, Wrocław 1994, s. 43-72.
 • Zieliński A., Wrocławski emigrant Wincenty Kraiński, Wrocław 1963, s. 148-165. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace literackie 5.
 • Kurek Jacek, Ksiądz kanonik dr Teodor Krząkała – proboszcz i duszpasterz dobroczynności, Zeszyty Chorzowskie 2 (1997), s. 287-297.
 • Trąba Mariusz, Ks. Teodor Kubina jako działacz narodowy na Górnym Śląsku w latach 1918-1922, [w:] Nie tylko o Korfantym. Jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscycie w świetle najnowszych badań, red. Z. Kapała, Bytom 2000, s. 219-245.
 • Walicki Jan, Więź biskupa Teodora Kubiny z częścią diecezji w Gau Oberschlesien w świetle jego listów, "Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1976, nr 4-5, s. 88-98.
 • Związek Jan, Biskup Teodor Kubina – rodak świętochłowicki –pierwszy biskup częstochowski, WA 2001, nr 2, s. 123-134.
 • Hetmańczyk Jerzy, Sylwetka duszpasterska ks. Jana Kubotha proboszcza w Bytomiu-Miechowicach (1856-1920), STHSO 11 (1985), s. 257-267.
 • Krętosz Józef, Wspomnienie księdza doktora Emila Szramka o księdzu proboszczu Janie Kubocie, SSHT 19/20 (1986-87), s. 301-312.
 • Topol Andrzej, Wilhelm Kubsz (1911-1978). Pierwszy kapelan Wojska Polskiego, Katowice 1983.
 • Topol Andrzej, Wilhelm Kubsz (1911-1978), [w:] Ludzie 35-lecia. Sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego, Katowice 1979, s. 145-153.
 • Wysocki Wiesław Jan, Ks. płk Wilhelm Franciszek Kubsz a duszpasterstwo wojskowe w okresie wojny i PRL (problem badawczy), [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, Katowice 1999, red. Z. Kapała, J. Myszor, s. 149-160.
 • Kwaśniewicz-Heska Krystyna, Jadwiga Kucianka (1924-1970), Studia Śląskie. Seria nowa 18 (1970), s. 419-423.
 • Brzóska Zbigniew, Praca duszpasterska ks. Józefa Kuczery w parafii pszczyńskiej (1941-1989), Katowice 1993, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Bednorz Herbert, Ś. P. ks. Proboszcz Paweł Kuczka, braterstwa miłośnik i sprawiedliwości obrońca, GN 1946, nr 36, s. 302.
 • Tałuć Katarzyna, Obrazy Ślązaków wspomnienia godnych ks. Jana Kudery – poprzednik Śląskiego Słownika Biograficznego, [w:] Z dziejów książki i prasy na Śląsku w XIX i XX wieku, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 1999, s. 55-66.
 • Ba. Ks. Jan Kudera [nekrolog], GN 1948, nr 2, s. 14.
 • German Franciszek, Gliwiczanin ks. Tomasz Kulka jako biolog, publicysta i działacz narodowy (1836-1914), RMG 9 (1993), s. 147-162.


Duchowieństwo