Drozd Alojzy

Z e-ncyklopedia

Drozd Alojzy (1935-), proboszcz w Sadowie i Piotrowicach

Urodził się 28 kwietnia 1935 w Gierałtowicach w rodzinie Józefa i Marii z domu Kalinowska. Rozpoczął naukę w niemieckiej szkole powszechnej w Gierałtowicach. Ostatnią klasę ukończył już w polskim systemie edukacyjnym. Następnie podjął naukę w Gimnazjum Księży Salwatorianów w Mikołowie. Po jego likwidacji przez władze komunistyczne egzamin dojrzałości złożył w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Po maturze podjął pracę w KWK "Knurów" (2 lata), na odcinku drogowym PKP w Orzeszu i w koksowni w Knurowie. W 1955 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1960. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: św. Szczepana w Bogucicach (1960-1963), św. Anny w Świerklanach (1963-1968), w Istebnej (1968-1970), św. Antoniego z Padwy w Chorzowie (1970-1972). Będąc wikariuszem w Istebnej podjął studia na ATK w Warszawie. W 1973 roku został mianowany notariuszem i audytorem Sądu Biskupiego w Katowicach. Równocześnie pełnił posługę kapelana sióstr jadwiżanek w Bogucicach. W 1979 roku został najpierw wikariuszem-ekonomem, a potem proboszczem parafii św. Józefa w Sadowie. Wtedy też rozpoczął budowę kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Katarzyny w Rusinowicach. W 1984 roku został dziekanem dekanatu Sadów. W 1986 roku otrzymał dekret na urząd proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach. 29 lipca 2001 przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii w Rusinowicach. W tym samym roku otrzymał nominację na wikariusza sądowego archidiecezji katowickiej, a w 2016 roku jego kadencja została przedłużona na kolejne 5 lat. W 2009 roku został uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Gminy Koszęcin".

Pełnione funkcje: wizytator biskupi Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety; wykładowca prawa kanonicznego w WŚŚD w Katowicach; duszpasterz Oddziałów Prewencji; kapelan Szkoły Policyjnej w Katowicach (do 2002 roku); delegat biskupa w procesie kanonizacyjnym Laury Meozzi; sędzia archidiecezjalny; rzecznik sprawiedliwości; egzaminator archidiecezjalny prawa kanonicznego; promotor sprawiedliwości w procesach kanonizacyjnych: ks. Józefa Czempiela, ks. Emila Szramka, s. Marii Antoniny Kratochwil SSND z grona 108 Męczenników II wojny światowej; postulator w procesie kanonizacyjnym s. Marii Dulcissimy Hoffmann SMI.

Bibliografia

www.parafia-rusinowice.pl