Dom Pomocy Społecznej im. św. Anny w Tychach

Z e-ncyklopedia

Dom Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach został utworzony w 2000 roku. Prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Mieści się przy ul. Kopernika 6. Od początku istnienia zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku, zarówno kobietom jak i mężczyznom, niezależnie od wyznania. Dom zamieszkują 54 osoby, którymi opiekuje się wykwalifikowany personel zapewniający kompleksowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a w szczególności w zakresie: potrzeb bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości), usług opiekuńczych (udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego, pielęgnacja, opieka higieniczna, kontakt z otoczeniem, organizacja czasu wolnego). Zajmuje się także działalnością wspomagającą: umożliwianie udziału w terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i społecznej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwianie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie przestrzegania praw Mieszkańca oraz dostępu do informacji o tych prawach.

Dom posiada 26 pokoi (24 pokoje dwuosobowe i 2 pokoje trzyosobowe), które wyposażone są w łóżko, szafę, szafkę nocną i krzesło. Kilka pokoi wyposażonych jest w łazienki, poza tym na każdym z pięter na dwa pokoje przypada jedna łazienka. Na terenie Domu prowadzona jest terapia i rehabilitacja w specjalnie dostosowanych i wyposażonych pomieszczeniach: Rehabilitacja prowadzona jest w grupach lub indywidualnie w następujących formach: 1. Kinezyterapia - leczenie ruchem. 2. Fizykoterapia - stosowana jest, jako zabieg leczniczy i wspomagający usprawnianie. 3. Trening autogenny Shultza. Trening polega na relaksacji mieszkańców poprzez czytanie odpowiedniej formuły relaksacyjnej. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu trwają 20 minut. 4. Masaże lecznicze.

Bibliografia

Materiały własne autora.