Dewor Wiktor

Z e-ncyklopedia

Dewor Wiktor CM (1901-1942)

Dewor wiktor.gif

Urodził się 23 grudnia 1901 w Piekarach Rudnych w rodzinie górnika Karola Dewora i Franciszki z d. Mitas. Starszy brat ks. Bernarda Dewora. Jako piętnastoletni chłopak wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Stradomiu. Tam zdobył wykształcenie średnie, później rozpoczął studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1926 roku. Jako młody kapłan pracował w Krakowie, Białym Kamieniu, a także wśród emigracji polskiej we Francji. W 1931 roku został posłany na misje do Brazylii. Pracę misyjną prowadził przez wiele lat w parafiach polskich i brazylijskich w miejscowościach: Rio Claro, Prudentopolis, Guarani oraz w Dom Feliciano. Po kilku miesiącach posługi duszpasterskiej na urzędzie proboszcza parafii Dom Feliciano wychodząc z konfesjonału 10 czerwca 1942 został ugodzony nożem przez osobę obłąkaną. Ostatkiem sił zaszedł do zakrystii, gdzie zmarł na rękach swego wikarego. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło kilka tysięcy katolików z całej okolicy, co było dowodem, że jego praca w kraju „Krzyża Południa” nie była bezowocna. Parafianie sprawili mu uroczysty pogrzeb i wystawili pomnik.

Bibliografia

Apostoł Misji (1971), s. 4, List skierowany do Seweryna Dewora przez ks. Jana Pałkę, wysłanego z misji Kurytyba, Parana, Brasil, dnia 27 XII 1945; A. Kłosek, Powołania kapłańskie w parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich w latach 1909-1998, Katowice mps pr. mgr 2003.