Der Sonntagsbote

Z e-ncyklopedia

"Der Sonntagsbote" został założony przez administratora apostolskiego ks. Augusta Hlonda.

Sonntagsbote.jpg

Tygodnik powstał na podstawie postanowień Konwencji Genewskiej obowiązującej na terenach plebiscytowych Górnego Śląska do 1937 roku gwarantującej równouprawnienie ludności polskiej i niemieckiej.

Pismo to redagowane było w języku niemieckim dla mniejszości niemieckiej zamieszkującej diecezję katowicką. Ukazywało się od lipca 1925 roku, najpierw z podtytułem Wochenschrift für das Bistum Katowice, a od 1937 roku do końca maja 1945 roku z podtytułem Wochenschrift deutscher Katholiken. Pierwszy numer wyszedł 5 lipca 1925.

Pismo to miało trzy dodatki: „Der Kindersonntag”, „Die Christenjugend” i „Die Innere Mission“. Największy nakład 10 tys. egzemplarzy pismo osiągnęło w latach 1930-1932.

Po zlikwidowaniu "Gościa Niedzielnego" der Sonntagsbote mógł ukazywać się jeszcze do końca maja 1941 roku, z tym jednak, że od stycznia 1940 roku aż do likwidacji mógł się ukazywać tylko w objętości 8 stron. Mocą rozporządzenia Reichspresskammer (Izba Prasowa Trzeciej Rzeszy) w Berlinie 23 maja 1941 nastąpiła całkowita likwidacja tygodnika „Der Sonntagsbote”.

Redaktorzy

Bibliografia

J. Gawor, Czasopisma diecezji katowickiej, NPrz. 1975, nr 44, s. 152-153; G. Szewczyk, Ks. Biskup Stanisław Adamski a niemiecki tygodnik „Der Sonntagsbote”, [w:] Ksiądz biskup Stanisław Adamski. Działalność duszpasterska i społeczna. Materiały posesyjne, Katowice 2002, s. 17-22; B. Woźnica, Diecezja katowicka - wczoraj i dziś, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1984", Katowice 1984, s. 50.