Deloch Edward

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Deloch Edward (1830-1883), proboszcz parafii św. Barbary w Chorzowie

Deloch edward.jpg

Urodził się 13 października 1830. W latach 1860-1883 był proboszczem parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie (Chorzów). W latach 1882-1883 pełnił także obowiązki dziekana dekanatu mysłowickiego. Ks. Deloch przyczynił się do wybudowania nowych kościołów, a w konsekwencji powstania samodzielnych parafii. Najpierw wsparł starania i zaangażował się w budowę kościoła pw. św. Augustyna w Lipinach, które administracyjnie należały do parafii św. Barbary. W końcu lat 60. XIX wieku rozpoczął starania o budowę kościoła pw. św. Jadwigi w Królewskiej Hucie, który pierwotnie był filią kościoła pw. św. Barbary. Przyczynił się również do budowy szpitala w Królewskiej Hucie. Obok pracy duszpasterskiej był także działaczem społecznym, co udowodnił podczas budowy kościołów w Lipinach i Chorzowie. W ważnych dla wspólnoty katolickiej sprawach korespondował z władzami zarówno lokalnymi, jak i szczebla centralnego, a także potrafił zapewnić przychylność przedsiębiorców, nawet ewangelików, co do podejmowanych przedsięwzięć lokalnych. Współpracował z Karolem Miarką, z którym w 1969 roku założył Polskie Kasyno. Zmarł 19 maja 1883. Spoczął na cmentarzu parafii św. Barbary w Chorzowie.

Bibliografia

F. Maroń, Stulecie dekanatu mysłowickiego na tle problemów narodowościowych i społecznych, związanych z rozwojem przemysłowym, SSHT 1970, t. 3, s. 254-255; M. Pater, Deloch Edward (hasło), Słownik duchowieństwa, s. 81-82.