Danecki Henryk

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Danecki Henryk OFM (1934-1994), imię zakonne Hubert

Urodził się 2 grudnia 1934 w Rudzie Śląskiej-Halembie. Od 1947 roku był uczniem Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Nysie (1947-1950), a następnie w Rybniku (1950-1951). Po uzyskaniu prywatnego świadectwa dojrzałości wstąpił w 1951 roku do franciszkanów. Nowicjat rozpoczął 18 sierpnia 1951 w Kobylinie. Tam też złożył pierwszą profesję zakonną 20 sierpnia 1952. Studia filozoficzne odbył w Opolu (1952-1954), a teologiczne w Panewnikach (1954-1957). Profesję wieczystą złożył 5 stycznia 1956 w Panewnikach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1957 w panewnickiej Parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP z rąk bp. Herberta Bednorza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu Pisma Świętego Starego Testamentu na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W Lublinie przebywał do 1961 roku, gdzie uzyskał licencjat teologii. W 1967 roku uzyskał licencjat nauk biblijnych, a 16 czerwca 1971 doktorat teologii na KUL-u. W latach 1961-1962 był nauczycielem języków klasycznych w Niższym Seminarium Duchownym w Kobylinie. W 1962 roku został przeniesiony do Panewnik, gdzie zlecono mu wykłady z Pisma Świętego Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym. Funkcję tę pełnił z małymi przerwami aż do końca życia. Przez krótki czas uczył również języka łacińskiego. W latach 1971-1973 był wikarym domu i parafii w Zabrzu. W 1973 roku został przeniesiony do Chorzowa, gdzie pełnił najpierw funkcję wikarego domu, a w 1974 roku został wybrany gwardianem. Urząd ten pełnił przez dwie kadencje do 1980 roku. W 1980 roku został przeniesiony do Opola, a w 1986 roku do Starych Panewnik. W 1990 roku został skierowany do Austrii. Przebywał najpierw w Maria Lanzendorf, a następnie w Sankt Polten. W 1991 roku otrzymał obediencję do Panewnik, gdzie przebywał aż do śmierci. Zmarł nagle 23 września 1994 w klasztorze panewnickim. Spoczął w kwaterze franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Był znawcą języków biblijnych. Tłumaczył wiele pism na język łaciński dla kurii prowincjalnej oraz dla kurii diecezjalnej w Opolu. Miał również zdolności artystyczno-malarskie. Malował portrety zakonników.

Bibliografia

[1]