Damrot Konstanty

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Damrot (Damroth) Konstanty (1841-1895), pseudonim literacki Czesław Lubiński

Konstanty Damrot

Ilustracja

Imię i nazwisko Konstanty Damrot
Data i miejsce urodzenia 14 IX 1841
Lubliniec
Data i miejsce śmierci 5 III 1895
Pilchowice
Narodowość polska
Zawód duchowny/nauczyciel
Tytuł naukowy
Stanowisko dyrektor seminarium nauczycielskiego
Ważne dzieła
 • Dzieje Starego i Nowego Testamentu dla szkół katolickich ułożył X. Konstanty Damroth, Pelplin l876.Urodził się Lublińcu 14 września 1841 w rodzinie rolnika i zarazem kościelnego Konstantego i jego żony Karoliny z d. Juettner. Krewny - ks. Juliusz Jüttner umieścił go w sierocińcu przy katolickim seminarium nauczycielskim w Paradyżu. Następnie został przeniesiony do szkoły w Głogówku. W 1853 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu, a następnie kontynuował ją w gimnazjum w Opolu. Po ukończeniu szkoły immatrykulował się wpierw na wydział filozoficzny, a później przeszedł na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam zapisał się do Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, do którego należeli głównie akademicy z poznańskiego. W 1865 roku wstąpił do Towarzystwa Górnoślązaków i został jego prezesem. W czasie studiów zaczął pisać wiersze. W 1867 roku ogłosił drukiem ich zbiór pt. Wianek z Górnego Śląska. W czerwcu 1867 roku przyjął święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską jako wikariusz w Opolu. W kwietniu 1868 roku został skierowany jako nauczyciel do seminarium nauczycielskiego w Pilchowicach. Na początku 1871 roku został ustanowiony dyrektorem seminarium nauczycielskiego w Kościerzynie na Pomorzu. Na Śląsk wrócił w 1883 roku i objął stanowisko dyrektora seminarium nauczycielskiego w Opolu. W związku z rozwijająca się chorobą, w 1891 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał u bonifratrów w Pilchowicach. Zmarł w Pilchowicach 5 marca 1895 i został pochowany na cmentarzu klasztornym.

Dorobek

 • Wianek z Górnego Śląska. Poezye Czesława Lubińskiego, Chełmno 1867.
 • Żywot Przebłogosławionej Dziewicy Bogarodzicy Panny Maryi, tudzież cuda i łaski, jakich wierni wszystkich wieków za jej wstawieniem doświadczyli, Królewska Huta 1870, (3 wydanie)
 • Opis Ziemi Świętej. Do użytku szkolnego i prywatnego nakreślił X. K. Damroth, Gdańsk 1873.
 • Obrazki misyjne z wszystkich krajów i wieków. Nakreślił X. K. Damroth, Poznań 1873.
 • Dzieje Starego i Nowego Testamentu dla szkół katolickich ułożył X. Konstanty Damroth, Pelplin l876.
 • Prosty Wykład Dziejów Starego i Nowego Testamentu. Katechetom, nauczycielom i rodzicom chrześcijańskim ofiaruje X. K. Damroth, Pelplin l876.
 • Katechetik oder Methodik des Religionsunterrichts in der katholischen Volksschule, Gdańsk, 1881, wyd 2: 1883 wyd. 3: 1891.
 • Szkice z ziemi i historyi Prus Królewskich. Listy z podróży odbytej przez Czesława Lubińskiego. Gdańsk 1886.
 • Z Niwy Śląskiej. Wiersze Czesława Lubińskiego. Wydanie drugie, pomnożone i poprawione, Bytom 1893.
 • Die aelteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung und Bedeutung von Konstantin Damroth, Bytom 1896.
 • Zbiorek wierszy ostatnich, Bytom 1896.

Bibliografia

E. Szramek, Ks. Konstanty Damroth, Mikołów; J. Kudera, Ksiądz Konstanty Damrot, Bytom 1920; A. W. Jarosz, Damrot (Damroth) Konstanty Augustyn (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 77-80; E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. Homer Górnośląski i poeta walki kulturnej, RTPNŚ, t. 2, 1930, s. 54-55; R. Hanke, Słownik polskiego śpiewactwa Górnego Śląska od Wiosny Ludów do przełomu tysiącleci, Katowice 2001, s. 110; Pisarze Śląscy XIX i XX wieku, red. Z. Hierowski, s. 210-237; P. Kowolik, Ks. Konstanty Damrot, GN 1953, nr 23, s. 173.