Długaj Karol

Z e-ncyklopedia

Długaj Karol (1888-1961), administrator w Woźnikach

Dlugaj Karol.jpg

Urodził się 29 sierpnia 1888 w Lędzinach w rodzinie chałupnika Alberta i Anny z d. Schom. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Mysłowicach, gdzie w marcu 1912 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1916 we Wrocławiu.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Narodzenia NMP w Pszowie, św. Józefa w Kaletach-Jędrysku i św. Wawrzyńca w Mikulczycach. Po powstaniach i plebiscycie na Górnym Śląsku został zmuszony do opuszczenia Mikulczyc. Od września 1922 roku pracował jako wikariusz w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu Starym. Następnie w tym samym charakterze duszpasterzował w parafii św. Anny w Janowie. W 1923 roku zdał egzamin proboszczowski. W lipcu 1925 roku otrzymał nominację na proboszcza w Ruptawie.

W Ruptawie ks. Długaj postarał się o wyremontowanie miejscowego kościoła, probostwa i budynków gospodarczych. 30 maja 1927 bp A. Lisiecki mianował go proboszczem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach oraz wizytatorem szkół powszechnych w Jankowicach, Chwałowicach i Książenicach. W 1929 roku rozpoczął w Boguszowicach budowę nowego kościoła. W latach 1928 - 1935 borykał się z brakiem funduszy potrzebnych do sfinalizowania budowy. Na tym tle popadł w konflikt z patronem – rodziną Donnersmarck. Mimo wielu trudności i przeszkód szczęśliwie doprowadził do końca budowę kościoła. Nowy kościół w Boguszowicach pw. NSPJ został uroczyście benedykowany w 19 maja 1935. W boguszowickiej parafii ks. Długaj zadbał także o rozbudowę probostwa i budynków gospodarczych oraz powiększył cmentarz.

W 1932 roku ks. Długaj pełnił obowiązki administratora excurrendo w parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Pod koniec 1942 roku zrezygnował z zarządzania parafią w Boguszowicach. Przez pewien czas był on urlopowany, potem w 1944 roku pełnił funkcję substytuta w Szarleju. 18 sierpnia 1945 otrzymał nominację na administratora w parafii św. Katarzyny w Woźnikach. Po przejściu na emeryturę w 1949 roku zamieszkał w Polanicy Zdroju na terenie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska. Zmarł 8 czerwca 1961 w Polanicy Zdroju. Został pochowany w Lędzinach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Karola Długaja; PAA 1924, s. 21; Schematyzm 1927-1970; WD 1927, nr 6, s. 41; 1961, nr 11-12, s. 232; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 201; EPS, s. 620; M. Kula, Boguszowice, Katowice 2008; Tenże, Kronika budowy nowego kościoła, " Serce Ewangelii ", X 2005; F. Maroń, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 1976, t. 9, s. 223.