Dłucik Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Dłucik Wilhelm (1907-1988), proboszcz w Leszczynach

DlucikWilhelm.jpg

Urodził się 7 maja 1907 w Murckach w rodzinie rolnika Pawła i Marii z d. Strzoł. Do szkoły ludowej uczęszczał w Zgoniu. Następnie uczył się w gimnazjum w Żorach. Od 1924 roku kontynuował naukę w XI Gimnazjum Męskim w Krakowie, gdzie w 1926 roku zdał egzamin dojrzałości. W czasie nauki w gimnazjum wstąpił do Zgromadzenia Księży Salezjanów. Po maturze przez dwa lata pracował jako nauczyciel i asystent w Niższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Daszewie, a następnie przez rok w Lądzie. W 1930 roku opuścił zgromadzenie zakonne, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1935 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa sufragana T. Bromboszcza.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii NSPJ w Mysłowicach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Marii Magdaleny w Cieszynie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Marii Magdaleny w Bielszowicach, MB Różańcowej w Chropaczowie, Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich i św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie. W 1941 roku zdał egzamin proboszczowski. W latach 1942-1943 był substytutem w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. W 1943 roku został mianowany administratorem w parafii św. Mikołaja w Bujakowie, a dwa lata później w parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach. W 1948 roku otrzymał prawo noszenia pelerynki proboszczowskiej i używania tytułu proboszcza. W 1957 roku bp S. Adamski zatwierdził go oficjalnie na stanowisku proboszcza w Leszczynach. W sierpniu 1977 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 16 czerwca 1988 w szpitalu w Knurowie. Został pochowany cmentarzu parafialnym w Leszczynach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Dłucika; Schematyzm 1936-1993; Historia diecezji, s. 362; Myszor, Stosunki Kościół, s. 166.