Dłucik Jan

Z e-ncyklopedia

Dłucik Jan (1937-2004), proboszcz w Cielmicach

Urodził się 11 sierpnia 1937 w Tychach w rodzinie Rufina i Elżbiety z d. Lange. W latach 1952-56 był uczniem w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. W 1956 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 czerwca 1961 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa koadiutora H. Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

W czasie wakacji pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach i w parafii św. Mikołaja w Pierśćcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Był wikariuszem w parafiach: MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego w Jedłowniku (od 31 sierpnia 1961), św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym Bielsku (od sierpnia 1964 roku; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Marii Magdaleny w Cieszynie (od 15 września 1967; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Narodzenia NMP w Żyglinie (od 30 sierpnia 1968), św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (od 1 lipca 1969), św. Anioła Stróża w Gorzycach (od 30 sierpnia 1971), św. Jadwigi w Szopienicach (od 30 sierpnia 1974), św. Augustyna w Lipinach (od 20 sierpnia 1977).

15 sierpnia 1979 został zatwierdzony na stanowisku rektora - z prawami proboszcza - stacji duszpasterskiej w Krasnej-Mnisztwie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), gdzie postarał się o wybudowanie probostwa. Po erygowaniu w Mnisztwie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. Dłucik został 22 stycznia 1981 jej proboszczem. 21 czerwca 1982 został mianowany wikariuszem ekonomem w Cielmicach, a 30 października 1982 proboszczem. Pełnił również funkcję kapelana Parafialnych Zespołów Charytatywnych działających w tyskich dekanatach. 24 maja 1993, ze względu na stan zdrowia, został zwolniony z urzędu proboszcza w Cielmicach i przeniesiony na rentę. Zamieszkał na probostwie w Bojszowach Nowych. Zmarł 24 grudnia 2004 w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach. Pochowany został na cmentarzu w pobliżu kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Tychach .

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Dłucika; Schematyzm 1970-2001; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2004, nr 12, s. 587-588; Śp. ks. Jan Dłucik. Odszedł do Pana. Nekrolog, GN 2005, nr 1, (dodatek katowicki), s. 7.