Czura Andrzej

Z e-ncyklopedia

Czura Andrzej OFM (1953-), imię zakonne Józef, prowincjał

Urodził się 31 stycznia 1953 w Katowicach. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił w 1972 roku. Po odbyciu rocznego nowicjatu złożył w 1973 roku pierwszą profesję zakonną. Następnie studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Panewnikach. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1979 roku pracował m.in. w Pakości i Bensheim w Niemczech. W latach 1989-1998 był przełożonym klasztoru franciszkanów w Bensheim. W latach 1996-1998 należał do definitorium prowincji. Podczas kapituły prowincjalnej w 1998 roku o. Józef Czura wybrany został prowincjałem swojej macierzystej prowincji zakonnej.

W czasie pełnienia mandatu przez o. Czurę zreformowano funkcjonowanie domów formacyjnych, Prowincjalne Duszpasterstwo Powołań przekształcone zostało we Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe Trzej Towarzysze z nową siedzibą w Chorzowie Klimzowcu. Podjęto też konieczne prace związane z procesem beatyfikacyjnym o. Euzebiusza Huchrackiego.

Po wyborze kolejnego prowincjała, którym został w 2004 roku o. Ezdrasz Biesok, o. Czura mianowany został mistrzem nowicjatu w Miejskiej Górce. O. Czura włada biegle językiem niemieckim.

Bibliografia naukowa zakonnika

  • Ojciec Ansgary Malina OFM, kompozytor, Panewniki 1992;
  • Życie i działalność o. Ansgarego Maliny OFM (1892-1969), „Szkoła Seraficka”, t. 1, s. 167-181, Katowice 2008.

Bibliografia

Schematismus Ordinis Fratrum Minorum, Roma 2009, s. 151; B. Krzemień, N. Kubica OFM, Katalog Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Katowice 2006, s. 36-37; informacje z witryny internetowej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Panewnikach: [1] (dostęp: 12.07.2016).