Czernecki Tadeusz

Z e-ncyklopedia

Czernecki Tadeusz (1938-1989), proboszcz w Kończycach Wielkich

CzerneckiTadeusz.jpg

Urodził się 8 lipca 1938 w Chorzowie. Był synem hutnika Ryszarda i Gertrudy z d. Leszczyna. Do Szkoły Podstawowej nr 3 uczęszczał w rodzinnym mieście. Następnie uczył się w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1956 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W roku akademickim 1956/1957 odbył kurs wstępny w Konwikcie Teologicznym w Tarnowskich Górach.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa koadiutora H. Bednorza. Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Od sierpnia 1962 roku do stycznia 1963 roku pełnił obowiązki wikariusza-ekonoma w parafii św. Anny w Gołkowicach. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Rojcy, Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu, MB Różańcowej w Halembie, św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, św. Ap. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, św. Mikołaja w Wilczy, św. Bartłomieja w Bieruniu Starym i Narodzenia NMP w Pszowie.

W czasie swej posługi w Świętochłowicach i Tarnowskich Górach był ponadto duszpasterzem akademickim na terenie parafii, zaś w Bieruniu Starym pełnił funkcję rektora kościoła św. Walentego. W 1982 roku został mianowany substytutem ex currendo w parafii św. Franciszka z Asyżu w Miotku. W tym samym roku zgłosił się do egzaminu proboszczowskiego. Napisał pracę nt. Młodzież i dzieci w służbie parafialnej pracy charytatywnej. W sierpniu 1986 roku bp D. Zimoń mianował go administratorem, a dwa miesiące później proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), gdzie ks. Czernecki duszpasterzował tylko przez trzy lata. W tym czasie opiekował się także, należącą do parafii kończyckiej, kaplicą pod wezwaniem Imienia NMP w Rudniku. Zmarł 7 czerwca 1989 w Kończycach Wielkich i tam spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Tadeusza Czerneckiego; Schematyzm 1970-1993; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 197-198, 202.