Czernecki Bernard

Z e-ncyklopedia

Czernecki Bernard (1930-), proboszcz w Jastrzębiu, duszpasterz "Solidarności"

CzerneckiBernard.jpg

Urodził się 28 kwietnia 1930 w Kobiórze. Studia teologiczne odbywał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 29 czerwca 1954 przyjął święcenia kapłańskie w bazylice piekarskiej z rąk bpa Zdzisława Golińskiego. Pełnił funkcje wikariusza w następujących parafiach: Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie (1954-1955), św. Mikołaja w Lublińcu (1955-1957), św. Józefa w Zgodzie (1958-1962), św. Michała w Michałkowicach (1963-1967), św. Pawła w Pawłowie (1967-1968). W latach 1968-1974 był administratorem parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu oraz dziekanem dekanatu Ruda Śląska, a następnie proboszczem parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym (1974-1979). Od 1974 roku był duszpasterzem Ludzi Pracy Diecezji Katowickiej. W czerwcu 1978 roku, po strajkach w KWK "Jastrzębie" i "Moszczenica", stanął w obronie zwolnionych z pracy górników, którzy po jego apelu zostali przywróceni do pracy. W latach 1979-1994 był proboszczem parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju (tzw. Kościół na Górce).

W 1980 roku był duchowym opiekunem i duszpasterzem strajkujących górników jastrzębskich kopalń, w czasie codziennych nabożeństw wygłaszał apele do rodzin górników o nienamawianie strajkujących do opuszczenia kopalń. W latach 1980-2005 pełnił funkcję kapelana śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 13 grudnia 1981 w czasie mszy ogłosił początek strajku w jastrzębskich kopalniach, wspierał duchowo strajkujących i niósł posługę duszpasterską. Po pacyfikacjach KWK "Wujek" i "Manifest Lipcowy" nakłonił górników do pokojowego zakończenia strajku w pozostałych jastrzębskich kopalniach. W czasie stanu wojennego służył wsparciem i pomocą więzionym i ich rodzinom, udzielał schronienia w parafii ukrywającym się przed SB uczestnikom strajków, był współtwórcą Komitetu Pomocy Internowanym i Poszkodowanym, organizował działalność komitetu oraz przykościelnej apteki zaopatrywanej dzięki darom z Francji, zatrudnił w parafii 15 działaczy niemogących znaleźć pracy po wyjściu z internowania, współpracował z diecezją przemyską w zakresie wymiany transportów żywnościowych na dostawy węgla. W 1985 roku otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej w Katowicach, a rok później - kapelana Jego Świątobliwości. W 1987 roku był współzałożycielem KIK-u w Jastrzębiu Zdroju. 5 listopada 1992 mianowany przez abpa Damiana Zimonia archidiecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy, a 4 grudnia 1993 kapelanem Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. 1 września 2000 został zwolniony z funkcji duszpasterza ludzi pracy w archidiecezji katowickiej. W 1994 roku przeszedł na emeryturę. Od 27 sierpnia tegoż roku pozostaje rezydentem w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju i nadal służy pomocą.

11 listopada 2017 Prezydent RP Andrzej Duda wręczył mu najwyższe odznaczenie państwowe - Order Orła Białego w uznaniu jego zasług dla Rzeczypospolitej jako znamienitego kapelana "Solidarności", wspierającego duchowo i materialnie polskich górników.

Bibliografia

M. Wyrwich, Kapelani Solidarności 1980-1989, Warszawa 2005, s. 53-78; (m.r.), Kapłani honorowi i członkami "Solidarności", GN 1996, nr 37, (dodatek katowicki), s. 13; B. Czernecki, Wiarą i węglem ciosany. Z księdzem prałatem Bernardem Czerneckim, wieloletnim proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, kapelanem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy rozmawiają Jan Dziadul i Marek Kempski, Jastrzębie-Zdrój, Katowice 2015; I. Stajer, Ksiądz Bernard Czernecki skończył 90 lat!, "Nowiny" 2020, nr 17 (3267), s. 2.