Czech Brunon

Z e-ncyklopedia

Czech Brunon (1929-2015)

Czech1 Brunon.jpg

Urodził się 6 października 1929 w Chorzowie w rodzinie Pawła - elektryka i Klary z d. Gałąska. W 1935 roku rozpoczął naukę w polskiej szkole powszechnej. W tym okresie jego rodzice zamieszkali w Brzezinach Śląskich. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął naukę w II Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Bytomiu. Po zakończeniu nauki w gimnazjum kontynuował naukę w liceum, które ukończył w 1950 roku złożeniem egzaminu dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk Franciszka Jopa - krakowskiego biskupa pomocniczego, 3 kwietnia 1955, w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Z racji wygnania biskupów z diecezji katowickiej, święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego, w katedrze w Katowicach (wówczas Stalinogród), 5 czerwca 1955.

Po wakacyjnych zastępstwach w rodzinnej parafii NSPJ w Brzezinach Śląskich oraz parafii Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich kolejno posługiwał jako wikariusz w parafiach: św. Józefa w Zgodzie (do 1957 roku), św. Augustyna w Lipinach (1958), św. Stanisława Kostki w Giszowcu (do 1960 roku), Nawiedzenia NMP w Orzeszu (do 1963 roku), MB Częstochowskiej w Wilchwach (do 1964 roku) i św. Antoniego w Rybniku (1964).

Nasilająca się choroba sprawiła, że ks. Czech w 1964 roku mianowany został kapelanem sióstr służebniczek w Miasteczku Śląskim (do 1967 roku), a następnie był rezydentem w parafiach: św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich (do 1971 roku) i św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Następnie mieszkał na terenie parafii św. Floriana w Chorzowie oraz na probostwie parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach (do 2014 roku). Ostatnie miesiące życia spędził w Domu św. Józefa w Katowicach.

Zmarł 23 stycznia 2015 w szpitalu w Ochojcu. Pochowany został 29 stycznia na cmentarzu parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach.

Bibliografia

Nekrolog - Kuria Archidiecezjalna w Katowicach