Czapla Antoni

Z e-ncyklopedia

Czapla Antoni (1938-2003), proboszcz w Morgach

Czapla Antoni1.jpg

Urodził się 23 czerwca 1938 w Michałkowicach w rodzinie robotnika fabrycznego Rajmunda i Cecylii z d. Biskup. Od 1945 roku uczęszczał do szkoły podstawowej, sześć klas ukończył w Szkole nr 2, siódmą w Szkole nr 1. W 1952 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich. Po zdaniu w 1956 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez pierwszy rok był na Kursie Wstępnym w Tarnowskich Górach, a potem studiował w Krakowie. Napisał pracę na temat: Fundacja Świętego Ducha w Bytomiu i tzw. Dobra Chorzowskie. Należał do zespołów duszpasterskiego i filatelistycznego. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa H. Bednorza.

Po zastępstwach wakacyjnych w rodzinnych Michałkowicach (9 lipca - 2 sierpnia) i w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (do 30 sierpnia 1962), był wikariuszem w parafiach: św. Antoniego w Rybniku, NSPJ w Rogowie (od 30 sierpnia 1965), Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym (od 23 lutego 1966), Chrystusa Króla w Chybiu (od 1 lipca 1969), Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (od 30 sierpnia 1972). W tej ostatniej parafii polecone mu zostało w 1973 roku prowadzenie prac związanych z rozbudową kaplicy cmentarnej, przy której w 1977 roku utworzona została samodzielna stacja duszpasterska, a w 1980 roku parafia.

Od 10 sierpnia 1975 był wikariuszem w parafii św. Klemensa w Miedźnej. Biskup powierzył mu szczególnie opiekę duszpasterską nad mieszkańcami Grzawy i mianował go rektorem lokali przy kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grzawie. Ks. Czapla zamieszkał na terenie tej miejscowości. Na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, Studium Pastoralne w Katowicach, uzyskał w 1976 roku tytuł magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat: Polskie pieśni ku czci św. Anny w modlitewnikach górnośląskich od początku XIX w. do 1914.

Od 15 sierpnia 1979 duszpasterzował w parafii św. Jacka w Morgach, najpierw jako wikariusz ekonom, a od 2 października tegoż roku, proboszcz. Przez ostatnie kilka lat poważnie chorował. 27 lipca 2003 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Książenicach. Zmarł 27 listopada 2003 w szpitalu w Mysłowicach. Pochowany został 30 listopada w Morgach.

Bibliografia

Akta personalne ks. Antoniego Czapli; Schematyzm 1970-2001; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2003, nr. 12, s. 724-725.