Czajka Zenon

Z e-ncyklopedia

Czajka Zenon (1960-2018), proboszcz w Kryrach i rektor kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Jedlinie

Czajka Zenon.jpg

Urodził się 20 stycznia 1960 w Lubomii. Święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1986 w Katowicach. Był wikarym w Radzionkowie i Jaśkowicach. Pomagał także przy budowie kościoła w Rudzie Śląskiej. Kolejne dekrety kierowały go do Połomii, Janowa i Bielszowic. 1 maja 2005 objął urząd proboszcza parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach. Tam pozostał do 2007 roku. Następnie rezydował w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, a od 2013 roku był rektorem kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Jedlinie. Ostatnie miesiące życia spędził w Domu św. Józefa w Katowicach. Zmarł 31 lipca 2018 w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 sierpnia w jego rodzinnej parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi pod przewodnictwem bpa Marka Szkudło i tam też spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

[1]