Cogiel Józef

Z e-ncyklopedia

Cogiel Józef (1912-1998), proboszcz w Bykowinie

Urodził się 14 kwietnia 1912 w Jędrysku i tam też został ochrzczony w kościele pw. św. Józefa. Do szkoły powszechnej uczęszczał w latach 1918-1924 najpierw w Kaletach, a następnie w Piasku. Potem kształcił się w Państwowym Gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach. W latach gimnazjalnych był wychowankiem Konwiktu Biskupiego w Tarnowskich Górach. Po zdaniu w 1932 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937.

Był wikariuszem w Świętochłowicach (od 1937 roku) i w Mysłowicach (od 1940 roku). W 1942 roku został zaciągnięty do służby wojskowej w charakterze sanitariusza. Od 1945 roku był katechetą w Państwowym Gimnazjum Męskim w Tarnowskich Górach i prefektem znajdującego się w tym mieście Konwiktu Biskupiego. Od 1946 roku pełnił również funkcję kapelana hufca harcerzy w Tarnowskich Górach. W 1951 roku, po likwidacji Konwiktu Biskupiego i zorganizowaniu w jego gmachu Oddziału Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, został mianowany prefektem tegoż oddziału, a w 1952 roku jego rektorem. Z urzędu rektora został zwolniony 2 grudnia 1953. Od 1954 roku duszpasterzował w parafii NSPJ w Bykowinie najpierw jako wikariusz-ekonom, a od 1961 roku jako proboszcz. Rozpoczął starania o wybudowanie tam domu katechetycznego i kościoła na nowym osiedlu. Od 1971 roku był diecezjalnym duszpasterzem gospodyń i pracownic na probostwach. Po przejściu na emeryturę w 1983 roku zamieszkał w Kaletach. Zmarł 15 listopada 1998 w Kaletach i tam 18 listopada 1998 spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Akta personalne ks. Józefa Cogla; Schematyzm 1938-2001; J. Krętosz, Nekrolog, WA 1998, nr 12, s. 634-637; GN R.75:1998, nr 49, s. 18; Myszor, Historia diecezji, s. 414; Represje wobec duchowieństwa, s. 240; Wojskowa służba, s. 131, Grajewski, Wygnanie, s. 183.