Cmentarz Wojskowy w Katowicach

Z e-ncyklopedia
Kat wojskowy1.jpg
Kat wojskowy2.jpg
Kat wojskowy3.jpg
Kat wojskowy4.jpg

Cmentarz garnizonowy usytuowany jest w dzielnicy Brynów przy ulicy Meteorologów. Na terenie cmentarza znajduje się jedenaście kwater, spośród których sześć stanowi zasadniczą część nekropolii. W centrum znajduje się krzyż z płytą, na której wyryto w dwóch językach, polskim i łacińskim, inskrypcję upamiętniającą żołnierzy pochowanych w okresie I wojny światowej.

Kwatery zgromadzone wokół krzyża wypełnione są szeregami białych, betonowych krzyży. W 1968 roku było ich 848, a po upływie 30 lat jedynie 553. Przy krzyżach można znaleźć lakoniczne informacje o pochowanych, zapisane wg schematu: imię, nazwisko, przynależność pułkowa, data urodzenia i śmierci. Oprócz żołnierzy biorących czynny udział w walkach, na katowickim cmentarzu chowano także ich rodziny, jeńców oraz żołnierzy emerytowanych. Większość pochówków pochodzi z czasów I wojny światowej - z roku 1917 aż 244 krzyże.

Groby oznaczone są kamiennymi krzyżami, wśród których znajduje się zbiorowa mogiła jeńców alianckich zmarłych w niewoli podczas I wojny światowej. W drugiej części cmentarza pochowani są żołnierze polscy zmarli w okresie międzywojennym; częstą datą śmierci jest rok 1937. Najnowsze groby pochodzą z lat ostatnich; pochowani są w nich starsi stopniem żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i ich najbliżsi.

Spoczywają tu także przywódcy i uczestnicy powstań śląskich: Józef Gawrych, Stanisław Mastalerz, Robert Oszek, Antoni Walczak.

U zbiegu alei głównych znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza.

Bibliografia

Cmentarz garnizonowy w Katowicach, red. A. Barciak, Katowice 2005.