Cmentarz - Mikołów

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mikolow cmentarz4.jpg
Kaplica na cmentarzu
Mikolow cmentarz1.jpg

Pierwszy cmentarz katolicki w Mikołowie istniał przy kościele pw. św. Mikołaja aż do końca XVIII wieku. Gdy w drugiej połowie XIII wieku zbudowano nowy kościół parafialny (dziś kościół pw. MB Śnieżnej), i przy tym kościele powstał cmentarz. Przez 500 lat funkcjonowały dwa cmentarze w Mikołowie: przy kościele pw. św. Mikołaja i przy kościele pw. św. Wojciecha, i przez cały ten czas na obydwu grzebano zmarłych. Z biegiem czasu utarło się przekonanie, że godny pochówek należy się przy kościele pw. św. Wojciecha, zwłaszcza z momentem nastania reformacji protestantów grzebano tylko przy kościele pw. św. Mikołaja.

Parafia mikołowska posiadała więc dwa cmentarze, które przez wieki wystarczały z uwagi na niewielką liczbę mieszkańców. Na początku XIX wieku do Mikołowa dotarły również zmiany spowodowane industrializacją. W 1820 roku stary cmentarz przy kościele pw. św. Wojciecha kilkakrotnie naprawiano, ale z biegiem czasu stawał się niewystarczalny. W 1820 roku powstał nowy, większy cmentarz usytuowany na polu farskim. To jest ta część współczesnego cmentarza, która usytuowana jest najbliżej kościoła pw. św. Wojciecha. W 1864 roku nowy cmentarz został znacznie powiększony. W 1876 roku doszło do kolejnego powiększenia obszaru cmentarza. Jako, że był to czas kulturkampfu rejencja opolska nie zgodziła się na to powiększenie cmentarza motywując odmowę względami sanitarnymi. Powołując się na względy epidemiologiczne, rejencja zaczęła bowiem forsować powstawanie cmentarzy gminnych. Brak środków finansowych zahamował realizację projektu budowy cmentarzy gminnych. Po zakończeniu kulturkampfu 25 lipca 1885 rejencja zgodziła się na powiększenie wspólnego cmentarza parafialnego w Mikołowie.

Przed kaplicą cmentarną znajduje się grób ks. proboszcza Grzegorza Warwasa, który w 1843 roku rozpoczął budowę nowego kościoła pw. św. Wojciecha. Jest to najstarsza obecnie mogiła na cmentarzu. Obok – mogiła z krzyżem AK, w której spoczywa wychowawca młodzieży, harcmistrz Paweł Krawczyk. Na wysokości kaplicy znajdują się groby kapłańskie. Tam spoczywają zarówno dawni proboszczowie i wikarzy mikołowscy, jak i kapłani pochodzący z Mikołowa. Nieopodal grobów znajduje się mogiła mikołowskiego kleryka. Po lewej stronie kaplicy stoi okazały, wykuty z piaskowca krzyż, ustawiony w 1873 roku. Za kaplicą, po prawej stronie znajduje się mogiła przykryta pamiątkową płytą, miejsce spoczynku ofiar II wojny światowej. Dziś budzi ona wiele kontrowersji wśród nielicznych żyjących świadków. Również za tą kaplicą, po prawej stronie alejki, pod murem, leży niewielki kamień nagrobny rosyjskiego żołnierza z czasów I wojny światowej.

Groby

Bibliografia

K. Prus, Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, Mikołów 1932. s. 336 i nn.