Civitas Christiana

Z e-ncyklopedia

Stowarzyszenie powstało 10 maja 1989. Wyłoniło z funkcjonującego od 1952 roku stowarzyszenia PAX. Stowarzyszenie PAX jest dziełem Bolesława Piaseckiego. Przekształcenie PAX-u w Stowarzyszenie "Civitas Christiana" dokonało się za sprawą działaczy organizacji, którzy dostrzegli konieczność zmiany formuły działania i nazwy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie "Civitas Christiana" dekretem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, z dnia 14 kwietnia 1997, otrzymało status stowarzyszenia katolickiego, a od maja 1997 roku, po zmianie statutu, funkcjonuje jako Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Posiada oddziały terenowe.

Stowarzyszenie Civitas Christiana stawia sobie za cel:

  • łączenie i kształtowanie katolików, pragnących zrealizować się w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym;
  • uaktywnienie laikatu w życiu publicznym przez służenie przede wszystkim rodzinie, środowisku lokalnemu i rozwojowi kultury chrześcijańskiej;
  • podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych w zakresie polityki społecznej i pomocy społecznej, służących poprawie warunków bytu rodziny;
  • niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym i niepełnym.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wydaje miesięcznik „Nasz Głos” a także dwumiesięcznik „Społeczeństwo”. Prowadzi działalność wydawniczą przez Instytut Wydawniczy „PAX”. W Oddziale Śląskim Stowarzyszenie jest fundatorem regionalnej nagrody, którą jest Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia. Przyznaje się ją za wybitne osiągnięcia w dziedzinach nauki i kultury. Laureatami nagrody są ludzie zasłużeni dla Śląska, wśród nich: abp Damian Zimoń, ks. prałat Konrad Lubos, Wilhelm Szewczyk, prof. Jan Malicki, prof. Stanisław Pisarek, prof. Stanisław Hadyna, Wojciech Kilar. Nagrodę otrzymała Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach i redakcja „Gościa Niedzielnego”.

Bibliografia

Z. Gawski, Civitas Christiana na progu III tysiąclecia, Bielsko-Biała 2000; Dociekając prawdy o naszej tożsamości, godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Poznań 2007; Sprostać wyzwaniom, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w służbie formacji katolicko-społecznej, Warszawa-Poznań 2006; L. Blit, The eastern pretender, Bolesław Piasecki, his life and times, London 1965; Katolickie ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty modlitewne w Archidiecezji Katowickiej. Informator, red. P. Kurzela, Katowice 2010, s. 109-111.