Cichy Ryszard

Z e-ncyklopedia

Cichy Ryszard (1903-1933), redaktor "Sonntagsbote"

Urodził się 15 lutego 1903 w Mysłowicach. Był synem kierownika parowozu Ludwika i Anny z d. Jaschik. Po ukończeniu szkoły ludowej uczęszczał najpierw do szkoły przygotowawczej, a potem do Gimnazjum Państwowego w Mysłowicach, gdzie w 1921 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1924 roku znalazł się w szeregach alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 marca 1926 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa A. Hlonda.

Po święceniach pracował krótko w parafii św. Klemensa w Miedźnej, gdzie zastępował proboszcza. Następnie był wikariuszem w parafiach: św. Pawła w Nowym Bytomiu i Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. W lutym 1932 roku bp S. Adamski powołał go na stanowisko redaktora „Sonntagsbote” oraz Generalnego Sekretarza Związku Młodzieży Niemieckiej. Był gorliwym propagatorem rekolekcji zamkniętych oraz aktywnym działaczem w strukturach Misji Wewnętrznej. Zmarł 2 kwietnia 1933 w Katowicach. Został pochowany w Mysłowicach.

Bibliografia

Akta personalne ks. Ryszarda Cichego; Schematyzm 1927-1934; WD 1926, nr 11, s. 72; 1929, nr 6, s. 54; Nekrolog, WD 1933, nr 4, s. 143; Myszor, Historia diecezji, s. 165, i nn; Olszar, Duchowieństwo, s. 91, 293.