Chromik Alfred

Z e-ncyklopedia

Chromik Alfred (1940-2008), proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju

Chromik Alfred.jpg

Urodził się 12 grudnia 1940 w Pastwiskach w rodzinie ślusarza maszyn Jana i Amalii z d. Herok. Szkołę podstawową ukończył w 1954 roku i rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. W 1959 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Cieszynie. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Bielsku-Białej, w klasie filialnej w Cieszynie. Po zdaniu w 1960 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez pierwszy rok akademicki był na Kursie Wstępnym w Tarnowskich Górach. W latach 1962-1964 odbywał zasadniczą służbę wojskową, najpierw w Ciechanowie, a potem w II Warszawskiej Brygadzie Saperów w Kazuniu k. Warszawy. Święceń diakonatu udzielił mu 12 marca 1967 w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie bp koadiutor Herbert Bednorz. Z jego rąk przyjął też 4 czerwca 1967 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla święcenia kapłańskie.

Po zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), ks. Alfred Chromik był wikariuszem w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowach (od 2 września 1967), św. Jadwigi Śląskiej w Szopienicach (od 30 sierpnia 1971), Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (od 30 sierpnia 1974; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim (od 20 sierpnia 1977), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju (od 20 sierpnia 1980). Był też kapelanem szpitalnym. Następnie duszpasterzował w parafii św. Klemensa w Ustroniu (od 31 sierpnia 1982; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Będąc wikariuszem w Ustroniu otrzymał w styczniu 1983 roku polecenie budowy kościoła w Hermanicach. Po utworzeniu przy budowanym kościele parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ks. Alfred Chromik 9 lutego 1984 został pierwszym jej proboszczem.

W 1987 roku poprosił biskupa o przeniesienie na inną parafię. Posłany został do parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Ruptawie - od 14 sierpnia był tam administratorem, a od 15 września proboszczem. Dokończył tam budowę domu katechetycznego, którego piętro adaptował na probostwo. Podjął też prace remontowe w budynku kościoła. Po siedmiu latach znów poprosił o zmianę placówki duszpasterskiej. Od 27 sierpnia 1994 był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju. W 2007 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Bielsku-Białej. Zmarł 29 września 2008 w Bielsku-Białej i tam spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Materiały własne autorki.