Christoph Józef

Z e-ncyklopedia

Christoph Józef (1901-1970), kapelan biskupa Adamskiego, proboszcz w Boronowie

Christoph Jozef2.jpg

Urodził się 22 lipca 1901 w Krowiarkach k. Raciborza w rodzinie rolnika Józefa i Katarzyny z d. Wilczek. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Raciborzu. Później przeniósł się do Państwowego Katolickiego Gimnazjum w Głogowie, gdzie 9 marca 1922 zdał egzamin dojrzałości. Następnie przez pół roku przebywał w domu. Kolejne pół roku przepracował w kopalni Giesche w Nikiszowcu. Brat, adwentysta, namawiał go do porzucenia wiary katolickiej. Postanowił przemyśleć swój wybór w czasie rekolekcji na Górze Świętej Anny (przed Wielkanocą 1923 roku). Owocem tych rekolekcji była nagła decyzja o wstąpieniu do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, którego siedziba w latach 1923 - 1927 znajdowała się w Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. W „Księdze alumnów" został zapisany pod numerem 12. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1928 z rąk bpa A. Lisieckiego w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Po prymicjach otrzymał nominację na stanowisko kapelana domowego i sekretarza bpa Lisieckiego (16 lipca 1928) oraz notariusza kurialnego (8 kwietnia 1929). W trakcie pełnienia tych funkcji był posyłany na krótkie zastępstwa w Dębie (od 25 kwietnia 1929), Nakle Śląskim (od 1 czerwca 1930) i parafii św. Jadwigi w Królewskiej Hucie (od 16 września 1930). Był również kapelanem domowym i sekretarzem bpa S. Adamskiego, aż do sierpnia 1934 roku. W latach 1934 - 1935 był prefektem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Potem był wikariuszem substytutem w Czuchowie (XI-XII). W tym samym czasie zdał egzamin proboszczowski. Do oceny przedłożył opracowanie: Apostolstwo świeckich w dziejach i nauce Kościoła Katolickiego. Ks. Christoph posiadał też absolutorium Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z datą 21 lipca 1928). 20 grudnia 1935 został wikariuszem substytutem w parafii św. Wawrzyńca w Kochanowicach. Od 27 lutego 1936 był znowu kapelanem bpa Adamskiego. 31 lipca 1937 otrzymał dekret proboszczowski do parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie, gdzie przebywał do przejścia na emeryturę w 1969 roku. W 1962 roku uległ paraliżowi; przebył wielomiesięczny okres leczenia w szpitalach w Tarnowskich Górach i Prószkowie. Zmarł 25 lipca 1970 w szpitalu w Katowicach. Spoczął na cmentarzu w Boronowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Christopha; Schematyzm 1929 - 1977; WD 1928, nr 7, s. 50; WD 1929, nr 3, s. 31; WD 1929, nr 4, s. 37; WD 1930, nr 7, s. 88; WD 1930, nr 11, s. 124; H. Olszar, Christoph Józef (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 67; A. Grajewski, Wygnanie, s. 103; Myszor, Historia diecezji, s. 122; A. Marek, Model życia, s. 137; GN 1934, nr 41, s. 568; 1937, nr 47, [fot.].