Chodź ze Mną - gazetka parafii świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gazetka parafialna wydawana jest przez parafię Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Pierwszy numer ukazał się 27 listopada 1994 - w pierwszą niedzielę Adwentu. Pomysłodawcami pisma byli ówcześni wikariusze: ks. Mirosław Woźnica i ks. Waldemar Wróbel, co spotkało się z akceptacją ówczesnego proboszcza i dziekana, ks. prał. Jana Szewczyka. Pierwszą stronę gazetki opatrzył ks. proboszcz swoim słowem: „I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny. Program duszpasterski tego roku poświęcony jest ewangelizacji w tajemnicy i misji Kościoła. Oddając do Waszych rąk nowy tygodnik parafialny, chcemy poprzez ogłoszenia duszpasterskie, które informują nas o życiu wspólnoty, i krótkie przemyślenia i refleksje, które stanowić będą treść tygodnika, przybliżyć tajemnicę Kościoła, którym jesteśmy, który tworzymy. (…)” .

Gazetka na początku była tygodnikiem. Zawierała ogłoszenia i intencje mszalne na nadchodzący tydzień, a także niedzielne rozważania, żywoty świętych, artykuły związane z aktualnymi wydarzeniami i życiem Kościoła powszechnego. Pismo powielano na parafialnej kserokopiarce i sprzedawano za symboliczną opłatę 50 gr. Zajmowało dwustronnie drukowany arkusz papieru w formacie A3, składany na pół w formie czterech czarno-białych stron formatu A4. Szatę graficzną wyróżniała prostota i przejrzystość, charakterystycznym elementem był nagłówek pisma (kilkakrotnie zmieniany) i związana z nim grafika, m.in. reprodukcja szkicu panoramy miasta i symbole parafii.

Po przejściu do innej parafii księży założycieli, gazetka ukazywała się niezmiennie, o co dbali kolejni wikariusze (m.in. ks. Grzegorz Szwarc i ks. Zbigniew Kocoń). W latach 1994-2005 ukazały się 564 numery.

W 2005 roku, wraz z nowym proboszczem, ks. Stanisławem Gańczorzem, nastąpiły zmiany i do redakcji włączyły się nowe osoby: Grzegorz Pudlarz (animator ministrantów) - pomagał wcześniej przy tworzeniu pisma oraz Joanna Polok i Magdalena Polok (animatorki Dzieci Maryi). Redaktorem naczelnym został ks. Michał Stefan.

Koncepcja zmian przewidywała zwiększenie liczby stron, włączenie kilku stron kolorowych, zmianę szaty graficznej i standardów edytorskich. Pojawiły się tematyczne artykuły z zakresu duchowości, kultu religijnego, rozrywka dla dzieci. Ustalono również, że gazeta będzie dwutygodnikiem. Numer 565 ukazał się 2 października 2005 roku, w dzień parafialnego odpustu ku czci Matki Bożej Różańcowej. Gazetka zawierała szesnaście stron formatu 29,5 cm, w tym cztery kolorowe, w nakładzie 500 egzemplarzy (na 11,5 tys. parafian). Na kolorowej okładce umieszczono reprodukcję obrazu Matki Bożej Żorskiej. W numerze znalazły się m.in. teksty tematyczne związane z kultem maryjnym, felieton księdza proboszcza, kącik poetycki, dział dla dzieci, dział rozrywkowy oraz ogłoszenia, intencje i wyimki ze statystyk parafialnych. Wygląd gazetki ulepszono kolejny raz już wiosną 2006 roku. Do redakcji dołączył Grzegorz Mularczyk – znawca grafiki komputerowej, który stworzył nową koncepcję graficzną periodyku (od nr 577). Od 2006 roku redakcję pisma tworzyli Grzegorz Mularczyk, Janusz Janik, Joanna Polok, Magdalena Polok, Katarzyna Śleziona, Iza Same, Agnieszka Ścibik . W gazetce znalazły się nowe działy: Słowo od redakcji, Wieści parafialne, Refleksja nad Ewangelią, Z nauczania Jana Pawła II oraz Kościół dawniej i dziś. Dodatkowo zamieszczano zabawne grafiki lub komiksy o tematyce religijnej. Ważne były zdjęcia z wydarzeń parafialnych. Często na okładce czasopisma i w środku pojawiały się zdjęcia dzieci komunijnych, uczestników procesji i pielgrzymek.

Z czasem pojawiły się nowe działy jak: Księgi Pisma Świętego, Książka numeru (do wypożyczenia z parafialnej biblioteki), Święci, Myśli Księdza Proboszcza, Z kalendarza liturgicznego, Wspólnoty parafialne, Wywiad parafialny i różne teksty okolicznościowe. Redakcja zabiega o współpracę z grupami parafialnymi, aby dostarczały informacji o swojej działalności, pisały relacje z wyjazdów, zapraszały chętnych do wstąpienia w swe szeregi. Tradycją stały się wywiady z odchodzącymi i przychodzącymi kapłanami oraz z prowadzącymi rekolekcje czy z siostrami zakonnymi odwiedzającymi parafię i dającymi świadectwo, a także z księżmi niegdyś pracującymi parafii (m.in. e-mail z artykułem do gazetki i zdjęciami nadesłał ks. Mirosław Woźnica, inicjator gazetki, opisując w nim swoje życie na misjach w stanie Alaska).

W 2006 roku redaktorem naczelnym został ks. Krzysztof Patas. Po jego odejściu funkcję tę pełnił ks. Łukasz Nawrot (od 2009 roku do chwili obecnej). Do redakcji dołączył Patryk Krupa, pomagający w składzie. Od 2005 roku Gazetka była dwutygodnikiem (w ciągu roku szkolnego, a w okresie wakacyjnym stawała się miesięcznikiem). Zmiany nastąpiły w 2007 roku i po wakacjach - pismo zamieniło się w miesięcznik wydawany w pierwszą niedzielę miesiąca. Od numeru 610 aż do chwili obecnej gazeta ukazuje się raz w miesiącu, (w czasie wakacji jest dwumiesięcznikiem). Jesienią 2007 roku po raz kolejny zmieniła się szata graficzna. 4 marca 2007 redakcja obchodziła swój jubileusz związany z wydaniem 600 numeru. Na okładce zeszytu jubileuszowego znalazła się mozaika złożona z pierwszych stron starych gazetek sprzed zmiany, a strona końcowa pokazywała całościowy graficzny rozwój pisma. W środku zamieszczono okolicznościowy artykuł . W chwili obecnej wydano 661 numerów pisma.

Bibliografia

Opracowano na podstawie: J. Polok: „Chodź ze Mną”. Gazetka parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2012, nr 2 , s. 243-254; „Chodź ze Mną” 1 (1994) z 27 listopada 1994 r., s. 1; J. Polok, Nasz jubileusz. Historia gazetki parafialnej „Chodź ze Mną”, „Chodź ze Mną” 600 (2007), 4 marca 2007 r., s. 14