Chór parafialny im ks. Antoniego Chlondowskiego w Chełmie Śląskim

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Historia

Początki chóru sięgają 1901 roku, kiedy to proboszcz ks. Aleksander Lissek ożywił w parafii śpiew kościelny, założył orkiestrę dętą, złożoną z ok. 100 muzykantów. Funkcję chóru parafialnego spełniały początkowo dziewczęta, należące do tzw. Marienverein. Ks. Lissek skomponował muzykę do psalmów w przekładzie J. Kochanowskiego i wprowadził je jako "sławne nieszpory".

W latach poprzedzających okres plebiscytu działał w Chełmie skromny chór kościelny, prowadzony przez organistę Karola Jaeschego i jego córkę. W chórze tym śpiewali nauczyciele i nauczycielki miejscowej szkoły oraz uzdolnione muzycznie uczennice - Paulina i Erna Austmanówny.

4 lipca 1920 założony został chór „Wanda”, który przyjęto do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych 17 września tegoż roku. Liczył 73 członków. Prezesem chóry wybrano miejscowego proboszcza ks. Pawła Winklera , dyrygentem był Wojciech Morkisz. Działalność tego zespołu była krótkotrwała, gdyż z niewiadomych powodów został rozwiązany 16 stycznia 1921. Systematyczna działalność chóru rozpoczęła się na przełomie 1924/1925 roku, a rozwinęła się zwłaszcza, gdy organistą został Eryk Seemann, który sprowadzał nuty i bardzo zangażował się w sprawy muzyki kościelnej. Należał on do Związku Kół Śpiewaczych, prowadził orkiestrę. Próby chóru odbywały się w mieszkaniu organisty. Chórzyści koncertowali w wielu parafiach, m.in. w kościele ewangelickim w Katowicach.

W 1936 roku odbył się w Chełmie zlot okręgowy śpiewaków, a rok później - zlot polskich chórów kościelnych dekanatu mysłowickiego.

Po wojnie wznowiono działalność chóru pod kierunkiem organisty Franciszka Jamrozego, a następnie od 1974 roku pod kierunkiem Czesława Pitery.

Dwukrotnie chórzyści śpiewali w połączeniu z innymi chórami podczas przywitania papieża Jana Pawła II (7 czerwca 1979 w Oświęcimiu Brzezince i 20 czerwca 1983 w Katowicach-Muchowcu). Chór koncertował na Białorusi (1995) i Ukrainie (1996). Poza diecezją występował m.in. w: Płokach k. Trzebini, Lutczy k. Rzeszowa, Śleszowicach k. Mucharza, Rusinowicach k. Lublińca, Czerwińsku nad Wisłą, gdzie znajduje się grób patrona chóru ks. Antoniego Chlondowskiego (1999), Górce Klasztornej (2000), Łagiewnikach (2002 i 2005).

Chór jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na festiwalach. Nagrał utwory ks. Chlondowskiego dla Polskiego Radia (1991), a w roku 2004 - płytę CD z pieśniami religijnymi i okolicznościowymi. Chór i jego dyrygent otrzymali nagrodę starosty bieruńsko-lędzińskiego Clemens pro Kultura za upowszechnianie kultury.

Dyrygenci

  • Karol Jaesche i jego córka (przed powstaniami śląskimi) do 1926 roku
  • Eryk Seemann (1926-1939 ?)
  • Klemens Magiera (1945-1953)
  • Franciszek Jamrozy (1953-1972)
  • Klemens Magiera (1972-1974)
  • Czesław Pitera (1974-2015)

Prezesi

Piotr Gondzik, Jan Balion, Józef Ślosarczyk, Jan Wojtowicz, Franciszek Buła, Jerzy Rusecki, Irena Żorawik.

Księża opiekunowie chóru

Ks. Aleksander Lissek, ks. Paweł Winkler, ks. Wiktor Wojtek, ks. Piotr Sopora, ks. Eugeniusz Górecki, ks. Józef Kupka, ks. Jacek Jadasz, ks. Robert Kaczmarek, ks. Piotr Guzy.

Bibliografia

Źródło: [1]