Chór św. Grzegorza przy Bazylice oo. Franciszkanów w Panewnikach

Z e-ncyklopedia
św. Cecylia, patronka śpiewu kościelnego

Chór powstał 2 stycznia 1942. Inicjatorami powstania chóru byli Henryk Godziek (ówczesny organista, pierwszy dyrygent) oraz o. Marek Pielok (wikary panewnickiej parafii). W pierwszym okresie swojego istnienia liczył 60 osób. Do 1949 roku chórem dyrygowali: Piotr Górecki, o. Leon Wojsyk i o. Marek Pielok. Repertuar chóru obejmował wtedy utwory sakralne śpiewane w języku łacińskim, a po drugiej wojnie światowej również w języku polskim. W tym czasie chór współpracował z innymi chórami: panewnicką "Wandą", ligocką "Lutnią" i katowickim "Echem". W latach 1945-1949 chór był zarejestrowany jako stowarzyszenie, mając za patrona św. Grzegorza Wielkiego - papieża i reformatora śpiewu kościelnego. W 1949 roku dyrygentem i opiekunem chóru został o. Damascen Janosz, który prowadził go końca swego życia (do marca 1993 roku). Z o. Damascenem współpracowali: kompozytor o. Ansgary Malina, dyrygenci: o. Sylwester Swaczyna, o. Marceli Mikołajczyk i Renata Dołęga. Akompaniatorami byli Wiktor Pinkawa, później jego syn Zygmunt Pinkawa. Od listopada 1999 roku do 17 września 2008 roku dyrygentem chóru był Janusz Muszyński, a po nim do 12 grudnia 2012 Aldona Kciuk-Herberg. Główną pozycję repertuarową stanowiły kompozycje o. Ansgarego Maliny oraz utwory sakralne polskich i zagranicznych kompozytorów.

Chór św. Grzegorza można usłyszeć głównie podczas uroczystości kościelnych w bazylice oraz na koncertach i konkursach organizowanych poza parafią. Dwukrotnie śpiewał podczas wizyt papieża Jana Pawła II w Polsce: w 1979 roku w Oświęcimiu i w 1983 roku na katowickim lotnisku Muchowiec - wspólnie z innymi śląskimi chórami. Chór występował także w Austrii, Czechach, Niemczech i we Włoszech. W październiku 2009 roku chór zajął III miejsce na IX Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat, a w XI edycji tego Festiwalu 14 września 2013 zajął I miejsce. Kolejne osiągnięcia chóru to: III miejsce w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej (2013), I miejsce na Festiwalu Pieśni Sakralnej w Świętochłowicach (2013), II miejsce na XXIII Tyskich Wieczorach Kolędowych (2014), Srebrny Dyplom w Przeglądzie Chórów Seniora na X Międzynarodowym Festiwalu Chórów "GAUDE CANTEM" im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej (2014), Brązowy Dyplom VI Festiwalu Pieśni Eucharystycznej "O salutaris Hostia" w Katowicach (2016), Wyróżnienie na XXVI Tyskich Wieczorach Kolędowych (2017). Opiekunem duchowym chóru do końca sezonu artystycznego 2013/2014 był wikariusz prowincji o. Dymitr Żeglin, a następnie jego obowiązki przejął o. Alan Rusek - proboszcz panewnickiej parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w latach 2004 - 30.06.2021. W nowym sezonie śpiewaczym 2021/2022 obowiązki opiekuna duchowego chóru przejął o. Tarsycjusz Niestrój. Dyrygentem pozostaje Beata Rąba-Tomica, organistami i akompaniatorami Zygmunt Pinkawa i Łukasz Kurpas.

Bibliografia

za: [1] (dostęp: 2 I 2016); Głos Świętego Ludwika, Parafia Św. Ludwika, Króla i Wniebowzięcia NMP, Katowice-Panewniki, grudzień 2022 - luty 2023, s. 8-9