Centner Czesław

Z e-ncyklopedia

Centner Czesław (1952-), proboszcz w Zgodzie

Centner Czeslaw.jpg

Urodził się 12 lipca 1952 w Moszczenicy Śląskiej (obecnie Jastrzębie Zdrój) w rodzinie Juliana i Anny z d. Rudol. Sakramenty święte przyjmował w miejscowym kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej, począwszy od chrztu, przez I Komunię Świętą po sakrament bierzmowania. Swoją edukację odbywał w szkole podstawowej w Moszczenicy Śląskiej w latach 1959 – 1967, a w latach 1967 – 1971 uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Jastrzębiu Zdroju. Zaraz po maturze w 1971 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po czwartym roku studiów seminaryjnych odbył rok stażu na kopalni. Święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1978 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza.

Od 1 września 1978 przez trzy lata był wikariuszem w parafii św. Jerzego w Mszanie. Następną parafią w której posługiwał również trzy lata była parafia św. Marii Magdaleny w Radlinie. W 1984 roku otrzymał dekret kierujący do parafii św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach, w której pełnił posługę przez cztery lata. Ostatnim miejscem posługi jako wikariusza była parafia św. Pawła w Nowym Bytomiu, gdzie pracował w latach 1988 – 1991. W 1991 roku został mianowany proboszczem parafii św. Józefa w Zgodzie, po śmierci 14 kwietnia 1991 ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Swadźby. W czasie pobytu w Zgodzie pełnił różnorakie funkcje, także związane z życiem dekanalnym. W październiku 1996 roku kapłani dekanatu świętochłowickiego wybrali go na wicedziekana, a z dniem 1 stycznia 2003 abp Damian Zimoń mianował dziekanem dekanatu Świętochłowice, którym był do końca 2008 roku. Inne funkcje jakie pełnił w dekanacie to: ojciec duchowny kapłanów i kierownik duchowny Kurii Legionu Maryi. Jako proboszcz parafii w Zgodzie przyczynił się na początku swojej posługi do otwarcia parafialnej Ochronki „Serce” przeznaczonej dla dzieci biednych i zaniedbanych. Odbył również wiele pielgrzymek ze swoimi parafianami oraz z Przyjaciółmi Koła Radia Maryja, które założył, do sanktuariów maryjnych w Polsce i Europie.

1 maja 1996 zapoczątkował wieloletnią tradycję Apeli Jasnogórskich przy kościelnej kapliczce przez cały maj. Brał również udział w wielu uroczystościach w Brzeziu, związanych z osobą sługi Bożej siostry Marii Dulcissimy Hoffmann, której proces beatyfikacyjny rozpoczęto 18 lutego 1999. W 2002 roku przysłużył się do generalnego remontu w kościele, w którym została wymieniona posadzka, zamontowane ogrzewanie podłogowe, nastąpiła renowacja kościelnych ławek, a podczas prac malarskich w 2005 roku we wnętrzu kościoła odkryto polichromie z 1936 roku. 25 października 2003 podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11.00, dziękował za 25 lat posługi kapłańskiej. Mszę Świętą koncelebrowało 52 kapłanów, byli także obecni przedstawiciele władz miasta Świętochłowice, dyrekcje szkół, goście i parafianie. Homilię wygłosił ks. insp. Tadeusz Rozmus. W czasie jego posługi proboszczowskiej, w 2006 roku powstało w parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W 2010 roku wspomógł generalny remont organów w Zgodzie. Jedną z ostatnich inicjatyw ks. Czesława Centnera jako proboszcza było zawierzenie Miłosierdziu Bożemu parafii w Zgodzie 12 marca 2016. W lipcu 2017 roku przeszedł na emeryturę, którą przeżywa w rodzinnej Moszczenicy, a urząd proboszcza w Zgodzie objął ks. Bogusław Jonczyk.

Bibliografia

Informacje ks. C. Centnera; Kronika parafii w Zgodzie.