Cedzich Erhard

Z e-ncyklopedia

Cedzich Erhard OMI (1912-1945)

Urodził się w 1912 roku. Wstąpił do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i po odbyciu kanonicznego nowicjatu złożył w 1932 roku pierwsze śluby zakonne. W 1935 roku złożył śluby wieczyste, a w 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował m.in. w Orłowej na Zaolziu, które od listopada 1938 roku znajdowało się pod administracją polską, a za tym również Kościoła katolickiego w Polsce. Parafia w Orłowej została przekazana przez bpa S. Adamskiego w zarządzanie polskim oblatom. Zmarł 17 kwietnia 1945 w Hermsdorf w Niemczech.

Bibliografia

J. Pielorz, Oblaci polscy (1920-1970), Rzym 1970, s. 178; Dodatkowe informacje dzięki uprzejmości o. Pawła Latuska OMI, Sekretarza Prowincjalnego w Poznaniu.