Buschmann Franciszek

Z e-ncyklopedia

Buschmann Franciszek (1876-1956), proboszcz w Bielszowicach

Urodził się 3 grudnia 1876 w Imielnicy pod Strzelcami. Po ukończeniu szkoły ludowej i zdobyciu średniego wykształcenia w gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1903 we Wrocławiu. W pierwszych latach posługi duszpasterskiej pełnił funkcję wikariusza w parafiach: św. Bartłomieja w Sobiszowicach i św. Wojciecha w Mikołowie. Od października 1907 roku pracował w tym samym charakterze w Hajdukach Wielkich u boku ks. Augustyna Świerka. W czasie swego duszpasterzowania w Hajdukach przeżył ważny moment życia tej gminy: w 1908 roku dotychczasowa kuracja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została podniesiona do godności parafii.

W sierpniu 1911 roku kard. Jerzy Kopp mianował go proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach, gdzie duszpasterzował przez 18 lat. W 1929 roku przeszedł na emeryturę. Wkrótce potem poprosił bpa Arkadiusza Lisieckiego o zgodę na pracę w archidiecezji wrocławskiej. W kwietniu 1930 roku, po otrzymaniu oficjalnej ekskardynacji z diecezji katowickiej, kard. Adolf Bertram mianował go proboszczem w parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie w powiecie kozielskim. Po zakończeniu II wojny światowej został zmuszony do opuszczenia swojej parafii i wysiedlony do Niemiec. Zmarł 17 lipca 1956 w Wurtembergu i tam został pochowany.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego. T. I: Kapłani wyświęceni do 1922 roku, cz. II: Kapłani wyświęceni w latach 1901-1922, zebrał i opr. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 28-29.