Burda Grzegorz

Z e-ncyklopedia

Burda Grzegorz (1956-2008), proboszcz w Goławcu

Burda Grzegorz.jpg

Urodził się 14 kwietnia 1956 w Rydułtowach w rodzinie Józefa i Anieli z d. Malczok. W latach 1963-1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w rodzinnym mieście, tam też kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Świerczewskiego. Po zdaniu w 1975 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie; w 1980 Seminarium zostało przeniesione do Katowic. Od 25 sierpnia 1978 do 1 lipca 1979 był na praktykowanym wtedy w Śląskim Seminarium stażu pracy. Zatrudniony był jako ślusarz w kopalni „Marcel" w Radlinie. W Seminarium udzielał się w zespołach: technicznym, charytatywnym i liturgicznym. Był ceremoniarzem i przez jeden semestr zakrystianinem. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał w 1982 roku stopień magistra teologii (wtedy nie uznawany przez Państwo). Pracę magisterską napisał na temat: Troska o rozwój kaznodziejstwa w diecezji katowickiej do I Synodu w świetle zachowanych dokumentów. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Herberta Bednorza 8 kwietnia 1982 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla.

Ks. Grzegorz Burda był wikariuszem w parafiach: św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (od 15 maja 1982), Matki Bożej Różańcowej w Zadolu (od 31 sierpnia 1984), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie (od 31 sierpnia 1987; był też dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej), św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim (od 31 sierpnia 1990; katechizował w Liceum Zawodowym, Liceum Ekonomicznym, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych), św. Pawła w Nowym Bytomiu (od 30 sierpnia 1993; był katechetą w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i w Przyzakładowej Szkole Zawodowej przy Hucie „Pokój"), Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (od 29 sierpnia 1996; był katechetą w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Elektrowni „Łaziska" i w Liceum Ogólnokształcącym).

W 1987 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie zdobył stopień magistra teologii; temat pracy magisterskiej: Troska o rozwój kaznodziejstwa w diecezji katowickiej w okresie międzywojennym w świetle uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej. Od 1 sierpnia 1998 duszpasterzował w Goławcu, najpierw jako administrator, a od 14 września 2004 jako proboszcz tamtejszej parafii Wniebowzięcia NMP. Prowadził tam budowę kościoła parafialnego. Katechizował w Szkole Podstawowej nr 4. Zmarł 22 sierpnia 2008 w Goławcu. Tam też spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2008, nr 7-8, s.?.