Bul Paweł

Z e-ncyklopedia

Bul Paweł (1959-), proboszcz w Maciejkowicach

Urodził się 8 września 1959 w Siemianowicach Śląskich w rodzinie Józefa i Marii z domu Kotas. Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Święceń diakonatu 24 lutego 1985 udzielił mu bp Józef Kurpas, zaś kapłańskie przyjął 27 marca 1986 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bp. Damiana Zimonia.

Był wikariuszem w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie (1986-1989), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (1989-1993), św. Józefa w Krasowach (1993-2001), NMP Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu (2001-2003).

W 2003 roku został proboszczem parafii MB Nieustającej Pomocy i św. Rozalii w Maciejkowicach. Wybudował nowy kościół poświęcony w 2015 roku. Był kapelanem w Zakładzie Opieki Długoterminowej ASTO w Maciejkowicach (2013-2021). W grudniu 2021 roku z powodów zdrowotnych został odwołany z urzędu proboszcza i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach.

Bibliografia

Opracowanie, ks. Jakub Kania