Bucholc Karol

Z e-ncyklopedia

Bucholc Karol OMI (1984-)

Urodził się 23 grudnia 1984 w Świeciu nad Wisłą, w rodzinie Adama i Krystyny. W 1999 roku ukończył szkołę podstawową. W latach 1999 - 2003 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. W 2003 roku zdał egzamin maturalny. We wrześniu 2003 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Prowincji Polskiej na Świętym Krzyżu. W 2004 roku rozpoczął studia teologiczno - filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które zwieńczył obroną pracy magisterskiej w 2010 roku pt. Treści teologiczno - liturgiczne w homiliach Jana Pawła II na Wigilię Paschalną. Święcenia diakonatu przyjął w maju 2009 roku, a święcenia kapłańskie 29 maja 2010 z rąk abpa Stanisława Gądeckiego w kościele św. Jakuba w Obrze. Posługę wikarego pełnił w latach 2010-2013 w parafii św. Józefa w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 2013-2015 był Duszpasterzem Powołań Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Od 1 lipca 2015 o. Karol Bucholc OMI jest wikariuszem w parafii św. Teresy w Siedlcach.

Bibliografia

„Oblackie Echo”, R. 2010, nr 68.