Brzezinka Zdzisław

Z e-ncyklopedia

Brzezinka Zdzisław (1965-), proboszcz w Piotrowicach i w Bojszowach

Urodził się 19 września 1965 w Wodzisławiu Śląskim. Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Radlinie. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990. W 1993 roku rozpoczął studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone obroną pracy doktorskiej. W latach 1996-1998 pozostawał duszpasterzem w kościele NSPJ w Siemianowicach Śląskich. Przez rok (1998-1999) pełnił posługę wikariacką w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.

Pozostawał wykładowcą w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, wizytatorem katechizacji, duszpasterzem nauczycieli. Był odpowiedzialny za Punkt Informacyjny Instytutu Pedagogiki KUL w Katowicach-Janowie. W latach 2004-2014, jako proboszcz pracował w parafii św. Wincentego a' Paulo w diecezji Nicea (Contes, Bendejusz, Bierre-les-Alpes, Chateauneuf-Villevieille, Coaraze, Sclos-de-Contes). W 2014 roku został proboszczem parafii NSPJ i św. Jana Bosko w Piotrowicach. W latach 2015-2021 był dziekanem dekanatu Katowice-Piotrowice. 10 czerwca 2021 otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca na urząd proboszcza parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 505 i 568; Katalog..., Katowice 2001, s. 598; Katalog..., cz. II, Katowice 2005, s. 189; Katalog..., Katowice 2007, s. 403; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 285; [1] (dostęp: 10.06.2021)