Brommer Stefan

Z e-ncyklopedia

Brommer Stefan (1949-1983)

Brommer.jpg

Urodził się 13 października 1949 w Chorzowie w rodzinie Rudolfa i Krystyny z d. Szmajduch. W latach 1956-1963 uczył się w szkole podstawowej w Chorzowie, a potem w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Chorzowie. Egzamin dojrzałości zdał w 1967 roku. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W ramach rocznej praktyki pracował w kopalni Jastrzębie (od września 1971 roku do czerwca 1972 roku). Święcenia kapłańskie przyjął 11 kwietnia 1974 z rąk bpa H. Bednorza w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla.

Zaraz po święceniach pełnił posługę jako wikariusz kooperator w Starych Tarnowicach oraz w parafii św. Antoniego w Chorzowie. Następnie był wikarym w parafiach: NSPJ w Koszęcinie (od 30 sierpnia 1974), św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym (od 20 sierpnia 1977), NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju (od 19 sierpnia 1978), MB Różańcowej w Moszczenicy (od 31 sierpnia 1981).

15 sierpnia 1983 ponownie został mianowany wikariuszem w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Jednocześnie zlecono mu podjęcie starań o wybudowanie kościoła na Osiedlu IV. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 22 listopada 1983. Eksportacja odbyła się 25 listopada 1983 w Jastrzębiu Zdroju, a pogrzeb 26 listopada w parafii Ducha Świętego w Chorzowie. Tam też spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stefana Brommera; J. Myszor, Nekrolog, WD 1988, nr 9, s. 310.