Brom Rudolf

Z e-ncyklopedia

Brom Rudolf (1943-), dyrektor Drukarni Diecezjalnej

BromRudolf.jpg

Urodził się 20 marca 1943 w Brzezince koło Mysłowic, w rodzinie Teodora Broma pochodzącego z Brzezinki i Heleny z d. Seweryn pochodzącej z Kosztów w części przynależnej do parafii Dziećkowice. Został ochrzczony w kościele parafialnym Nawiedzenia NMP w Brzezince. W 1945 roku, po spaleniu przez Rosjan domu, w którym mieszkali rodzice, wraz z mamą (ojciec był w Anglii) przeniósł się do Kosztów, części należącej do parafii Dziećkowice. Od tego czasu związany był z Dziećkowicami. Po zdaniu matury, w 1962 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Herberta Bednorza 2 czerwca 1968 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Po krótkim zastępstwie w Dziećkowicach, pełnił miesięczne zastępstwo w Niedobczycach, po czym otrzymał dekret wikariuszowski do Przyszowic, a po trzech latach do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. W 1973 roku został powołany do pracy w kurii diecezjalnej. Rozpoczął równocześnie dalsze studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uwieńczone magisterium i licencjatem. W 1980 roku we współpracy z bp. Czesławem Dominem organizował przeniesienie Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego z Krakowa do Katowic. W 1983 roku był jednym z członków zespołu przygotowującego pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach, podczas jego pielgrzymki do Polski. Po przeszło dziesięciu latach pracy w kurii został dyrektorem Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. W 2008 roku przeszedł na emeryturę. W 2008 roku obronił pracę doktorską z historii kaznodziejstwa. W roku 2012 został mianowany protonatariuszem apostolskim (infułatem) i otrzymał delegację do udzielania sakramentu bierzmowania.

Bibliografia

Dziećkowice, pr. zb., Katowice 2005, s. 271; H. Olszar, "By czas nie przyćmił i niepamięć". Prezentacja ks. Rudolfa Broma i jego książki" nauczanie pasterskie biskupa Stanisława Adamskiego"; WA 2009, nr 5, s. 240-247.