Bresler Ernest

Z e-ncyklopedia

Bresler Ernest (1864-1927), proboszcz w Mysłowicach

Bresler Ernest.jpg

Urodził się 30 grudnia 1864 w Bytomiu w rodzinie Franciszka i Marii z d. Jagella. Do szkoły ludowej i gimnazjum uczęszczał w Bytomiu. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął w 1886 roku studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1890 we Wrocławiu z rąk bpa Georga Koppa.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu i św. Zygmunta w Koźlu. We wrześniu 1896 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Jadwigi w Markowicach, gdzie wybudował nowy kościół. 13 grudnia 1898 otrzymał nominację na proboszcza w Starej Wsi k/Raciborza. Od 1907 roku był wicedziekanem dekanatu raciborskiego. Odgrywał bardzo dużą rolę w ówczesnym życiu społeczno-politycznym Raciborza. Został wybrany posłem na sejm pruski w Berlinie. Znany był jako obrońca sprawy polskiej. Po 12 latach pobytu w Starej Wsi poprosił o przeniesienie na inną placówkę. 22 marca 1910 został mianowany proboszczem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Zmarł 23 lutego 1927 w Mysłowicach. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

Akta personalne ks. Ernesta Breslera; Schematyzm 1924-1927; Nekrolog, WD 1927, nr 4, s. 31.