Borkowski Alojzy

Z e-ncyklopedia

Borkowski Alojzy (1923-2014), proboszcz w Jędrysku

Borkowski Alojzy.jpg

Urodził się 4 czerwca 1923 w Cieszynie-Bobrku w rodzinie Józefa, pracownika biurowego i Karoliny z d. Urbanek. 17 czerwca 1923 został ochrzczony w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Sakrament bierzmowania 1 czerwca 1935 otrzymał z rąk bpa Teofila Bromboszcza w Cieszynie. Po ukończeniu szóstej klasy szkoły powszechnej rozpoczął naukę w gimnazjum, najpierw w Cieszynie, a po dwóch latach w Rybniku. W 1939 roku zdał egzamin do liceum humanistycznego w Cieszynie. Tutaj bowiem ponownie zamieszkali jego rodzice. Wybuch wojny uniemożliwił mu podjęcie nauki i zmusił do ukrywania się. Jako robotnik przymusowy został skierowany do pracy zakładach elektromechanicznych w Cieszynie. W 1942 roku został wcielony do formacji łączności niemieckiej Luftwaffe. Po okupacyjnej zawierusze i krótkim pobycie w czeskiej niewoli, pod koniec maja 1945 roku powrócił na rodzinną ziemię. W tym samym roku zdał maturę w liceum w Cieszynie i zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które wówczas znajdowało się w klasztorze ojców misjonarzy na krakowskim Stradomiu.

Święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Adamskiego 25 czerwca 1950 przyjął w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Mszę św. prymicyjną odprawił najpierw na Jasnej Górze, a dopiero potem w rodzinnej parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Po wakacyjnych zastępstwach w parafiach: św. Marii Magdaleny w Cieszynie oraz w Michałkowicach został skierowany do posługi wikariuszowskiej w parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie (od 1950 roku). Podczas wygnania biskupów katowickich bardzo często zmieniał parafie, służąc w miejscach, do których zapraszali go proboszczowie. Posługiwał w parafiach: Narodzenia NMP w Żyglinie (1951) i św. Jana i Pawła w Dębie (od grudnia 1951 roku). Po powrocie biskupów z wygnania został skierowany do parafii św. Józefa w Jędrysku (od 1956 roku). Tam otrzymał polecenie budowy nowego kościoła. Plany te nie zostały zrealizowane, gdyż w marcu 1960 roku - w trybie natychmiastowym - jako substytut został skierowany do parafii św. Małgorzaty w Kamienicy (Bielsko-Biała), by ratować ją przed objęciem przez Polski Kościół Narodowy. Przez niemal 30 lat był proboszczem tej parafii. W 1989 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w parafii św. Józefa w Jędrysku, gdzie wciąż służył swoim duszpasterskim doświadczeniem i pomocą. Zmarł 29 marca 2014 w Jędrysku. Tam też 2 kwietnia 2014 spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

Schematyzm 1953,2015; RDK 1970; KDK 1981, 1986; Śp. Ks. Alojzy Borkowski, WA 2014, nr 3, s. 77.