Bolik Edward

Z e-ncyklopedia

Bolik Edward (1823-1899), proboszcz w Rybniku

Bolik edward1.jpg
Rybnik cmen4.jpg

Urodził się 26 maja 1823 w Nieczysławicach w kozielskiem. Jego ojcem był miejscowy nauczyciel Filip Bolik, matką Józefa Bolik z d. Glatzel. Ukończył gimnazjum w Głubczycach, a następnie studia teologiczne we Wrocławiu. Tam również 1 lipca 1849 przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Żorach, Leśnicy, Rudach oraz w Berlinie przy kościele św. Jadwigi. 8 marca 1861 objął probostwo rybnickie. Będąc już rybnickim proboszczem, pozostawał na urzędzie inspektora szkolnego. Przyczynił się do wybudowania kaplicy Matki Bożej przy jankowickiej Studzience. Ofiarował znaczne sumy na szpital św. Juliusza w Rybniku; hojnie wspierał studentów. Dokonał restauracji wnętrza rybnickiego kościoła. Zarządzał parafią w Jankowcach w latach 1897-1899. Zmarł 16 września 1899. Spoczął na obecnym tzw. starym cmentarzu przy kościele akademickim, w gotyckiej kaplicy zbudowanej nad mogiłą rybnickiego burmistrza Antoniego Żelazko.

Bibliografia

N. Niestolik, Zabytki Jankowic na tle dziejów wsi, Rybnik-Jankowice 1996, s. 75; Schematismus 1897, s. 83; M. Sarapkiewicz, W "starym" kościele, "Tygodnik rybnicki" 2012, nr 30 (298), s. 15; A. Nowack, Historia parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku, Opole 2011, s. 109.