Bogacki Jan

Z e-ncyklopedia

Bogacki Jan (1949-2018)

Urodził się 10 kwietnia 1949 w Ulanowicach (powiat Grodków). W 1951 roku cała rodzina przeprowadziła się do Krapkowic. W 1967 roku po uzyskaniu matury, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Studia seminaryjne przerwała obowiązkowa służba wojskowa w latach 1968-1970, do której ówcześnie powoływani byli również klerycy seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 w katedrze opolskiej z rąk bpa Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Józefa w Zabrzu (1974-1977), a następnie w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1977-1980), Jasionie (1980-1983) oraz parafii katedralnej w Opolu (1983-1984).

W 1984 roku otrzymał zadanie zbudowanie nowego kościoła pw. bł. Czesława na opolskim Zaodrzu. W 1989 roku został pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii. W grudniu 1991 roku ze względu na zły stan zdrowia, złożył rezygnację z funkcji proboszcza zaodrzańskiej parafii i objął parafię w Górażdżach, której duszpasterzem był aż do 2006 roku, kiedy to ze względów zdrowotnych zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 19 kwietnia 2018.

Bibliografia

za: [1]