Blaski Ignacy

Z e-ncyklopedia

Ignacy Blaski (1804-1847), proboszcz w Wiśle Małej

Urodził się 24 lipca 1804. Święcenia kapłańskie przyjął 22 sierpnia 1830 w Mogile w zakonie cystersów. W 1847 roku był administratorem w Wiśle Małej. Zmarł 14 grudnia 1847. Miał brata ks. Jana Blaskiego, który był proboszczem w Czechowicach od 1840 roku.

Bibliografia

Schematismus des Bistum Breslau fuer das Jahr 1847, s. 81; Schematismus... 1849, s. 127.