Bienek Eugeniusz

Z e-ncyklopedia

Bienek Eugeniusz (1951-), proboszcz w Opatowicach

Przyszedł na świat 4 września 1951 w rodzinie Alfonsa i Bronisławy z d. Mosz. Szkołę powszechną ukończył w Tarnowskich Górach, a świadectwo maturalne w 1969 roku uzyskał w tarnogórskim Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Stanisława Staszica. Studia teologiczne odbył w Krakowie. Święcenia kapłańskie 7 kwietnia 1977 z rąk bpa Herberta Bednorza przyjął w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Jako wikary pracował w następujących parafiach: Św. Michała Archanioła w Michałkowicach (16 maja 1977–19 sierpnia 1980), Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (20 sierpnia 1980–30 sierpnia 1983), Św. Barbary w Chorzowie (31 sierpnia 1983–29 sierpnia 1986), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (30 sierpnia 1986–3 maja 1987). Od 4 maja do 15 września 1987 pozostawał administratorem w parafii Matki Bożej Piekarskiej-Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach. Od 16 września tegoż roku pozostaje tam proboszczem.

Dokończył rozpoczętą budowę plebanii, wybudował Dom Katechetyczny i nowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Piekarskiej w Opatowicach. Za całokształt jego twórczej i ofiarnej pracy na polu duszpasterskim, katechetycznym i budownictwa sakralnego władze duchowne 12 września 1996 nadały mu tytuł Radcy Duchownego. 21 października 2008 otrzymał natomiast godność Kapelana Jego Świątobliwości (prałata). Był członkiem Rady Wydziału Duszpasterskiego i Diecezjalnej Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego. Przez dwie kadencje, w latach 1998 – 2008 pełnił urząd dziekana dekanatu Stare Tarnowice. Jest sędzią Biskupiego Sądu Duchownego w diecezji gliwickiej i opolskiej. W 2021 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

[1] [31.08.2011]; [2] [31.08.2011]; H. Jeziorski, Kościół parafialny w Opatowicach, Tarnowskie Góry 2010, s. 99 – 100; [3] [20.09.2021]