Biegus Piotr

Z e-ncyklopedia

Biegus Piotr SDB (1944-2002)

Urodził się 11 sierpnia 1944 w Rudzie Śląskiej. Nowicjat salezjański odbył w Kopcu (1968/1969). Śluby wieczyste złożył 13 lipca 1975 w Marszałkach. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1976 w Krakowie. Najpierw pracował jako katecheta w Lubinie (1976-1982), a następnie studiował na KUL-u (1982-1985). Pełnił wiele funkcji kierowniczych w zgromadzeniu: w latach 1985-1986 był sekretarzem inspektorialnym, w latach 1986-1988 był wikariuszem inspektora, a w końcu inspektorem (1988-1994). W kolejnych latach pełnił posługę: dyrektora Filozofii (1994-1995), radcy inspektorialnego (1995-1998), spowiednika w Oświęcimiu (1998-2002). W roku 2002 został Delegatem Księdza Inspektora ds. Byłych Wychowanków Salezjańskich. Zmarł 4 lipca 2002 w Przemyślanach (Ukraina). Pogrzeb odbył się w Oświęcimiu i tutaj został pochowany.

Bibliografia

Opracowanie własne.